7 Απριλίου 2011

03:47

Στην τελική ευθεία η διαδικασία εφαρμογής του νόμου για τις αστικές συγκοινωνίες.
Ήδη ολοκληρώθηκε η επιλογή των νέων προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων των δύο εταιριών που θα δημιουργηθούν από τις υπάρχουσες πέντε και τις επόμενες ημέρες θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.


Παράλληλα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο 4.998 κενές θέσεις από τις οποίες οι 1.440 προς μετάταξη εργαζόμενοι στα ΜΜΜ θα μπορούν επιλέξουν προκειμένου να μεταταγούν. Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να δηλώσει εντός επτά εργασίμων ημερών από σήμερα, μέχρι πέντε θέσεις που επιθυμεί να μεταταγεί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καταγράφεται αισθητή βελτίωση στα οικονομικά των εταιριών των αστικών συγκοινωνιών στη διάρκεια του 2010 σε σχέση με το 2009 , ενώ το υπουργείο προσδοκά θεαματική βελτίωση το 2011.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο:

- Στο Μετρό καταγράφηκε μείωση του ελλείμματος κατά 36,6%, ενώ κατά τι περισσότερο μειώθηκαν τα έξοδα.

- Στην ΕΘΕΛ μείωση λειτουργίας κατά 13,98% και των λειτουργικών δαπανών κατά 11,83%.

- Στο ΤΡΑΜ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε συνολική μείωση στα αποτελέσματα της χρήσης 2010 κατά 10%, αφού οι τόκοι παλαιότερων δανείων παρουσίασαν αύξηση 125%.

- Στον ΗΣΑΠ μείωση στα συνολικά έξοδα κατά 11,69%, ενώ το έλλειμμα λειτουργίας μειώθηκε κατά 19,11%.

- Στον ΗΛΠΑΠ μείωση λειτουργικού ελλείμματος 22,82% καθώς και μείωση 15,10% στις λειτουργικές δαπάνες.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δίνει το υπουργείο και στον τομέα της εισιτηριοδιαφυγής, που κυμαίνεται από 7% στο Μετρό έως 40% στα λεωφορεία, γεγονός που μεταφράζεται σε πάνω από 40 εκατομμύρια το χρόνο χαμένα έσοδα για τις εταιρίες.

Για το λόγο αυτό στελεχώνεται με γοργούς ρυθμούς το Σώμα των Ελεγκτών Κομίστρου το οποίο θα λειτουργεί ενιαία για το σύνολο των αστικών συγκοινωνιών και αποτελεί διακριτή μονάδα στο οργανόγραμμα του ΟΑΣΑ.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι να λειτουργεί αποτρεπτικά και όχι εισπρακτικά, δηλαδή να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες να επικυρώνουν το εισιτήριο και να καταβάλουν το νόμιμο κόμιστρο σε όλα τα μεταφορικά μέσα.

Εκτιμάται πως αν ο συντονισμένος έλεγχος λειτουργήσει αποτρεπτικά τότε μπορεί να επιφέρει σημαντική αύξηση των επικυρώσεων σε ποσοστό μέχρι και 10%, που αντιστοιχεί σε πρόσθετα έσοδα της τάξης των 15 έως 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα με τον περιορισμό της λαθρεπιβίβασης, προχωράει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο προκειμένου να τερματιστεί και το φαινόμενο της παραχάραξης πλαστών εισιτηρίων. Τη Δευτέρα προκηρύχθηκε διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου.

http://www.nooz.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.