23 Μαρτίου 2011

18:59
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α. Σην εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
κ. Κ. Καραγιαννόπουλου, με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Σ: 55/18.03.11,
και μετά από συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Την έγκριση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας μας, Παρνασσού 6, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σε ημέρα και
ώρα που εξουσιοδοτείται να ορίσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. κ. Κ. Καραγιαννόπουλος, κατόπιν συνεννόησης με το μοναδικό
Μέτοχο της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε..
Λήψη Αρχείου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.