23 Μαρτίου 2011

19:37
Παραγωγοί ελλειμμάτων παραμένουν πολλές ΔΕΚΟ, παρά την σκληρή λιτότητα στους μισθούς, αλλά και στις αποχωρήσεις στρατιών εργαζομένων από αυτές. Όπως διαφαίνεται, τα 3 στα 5 ευρώ εξοικονόμησης προέρχονται κυρίως από "θυσίες" των υπαλλήλων τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η πορεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 14 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΟΑΣΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΣ, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΟΣΚ, ΕΑΒ, ΕΤΑ, ΟΔΙΕ), όπως αυτές υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, μόνο ενθαρρυντικές δεν ήταν.

Παρά τη μείωση του προσωπικού τους κατά 14% (3.800 εργαζόμενοι λιγότεροι) σε σχέση με πέρυσι, τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 καταγράφεται:

- μείωση μισθολογικών εξόδων 31%

- μείωση συνολικών εξόδων 32%

- μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) κατά 34%

- μείωση επιχορηγήσεων 67%

- μείωση εσόδων από πωλήσεις 20%

- μείωση ζημιών (χωρίς τις επιχορηγήσεις) 44%

Σε ό,τι αφορά το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιρειών κατά 25% σε σχέση με το 2010, οι οποίες περιορίστηκαν σε 33,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011 έναντι 44,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2010, βελτιούμενα κατά 11 εκατ. ευρώ.

Η μείωση 32% του συνόλου των εξόδων των εταιρειών τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010, οφείλεται κυρίως σε:

- μείωση κατά 31% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

- μείωση κατά 33% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

- μείωση των τόκων το 2011 κατά 64%.

Πινάκας 1: Σύνολο 14 δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών
Ποσά σε χιλ. ¤


ΣΥΝΟΛΟΙΑΝ. 2011

ΙΑΝ. 2010

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ


ΠΩΛΗΣΕΙΣ

64.578

80.901

-20%


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

11.853

36.098

-67%


ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1.630

2.653

-39%


ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

898

722

24%


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

67.702

84.277

-20%


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

79.412

120.375

-34%


ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60.543

87.646

-31%


ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

17.767

26.645

-33%


ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

5.463

10.836

-50%


ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

2.510

4.738

-47%


ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

1.725

1.827

-6%


ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1.950

5.459

-64%


ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

12.778

13.376

-4%


ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

9.211

14.127

-35%


ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

861

205

320%


ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

112.858

164.959

-32%


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

-45.156

-80.682

-44%


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-33.446

-44.584

-25%


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

18.910

22.008

-14%

http://www.protothema.gr/
http://www.enet.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.