31 Μαρτίου 2011

23:57
Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ με νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, καθώς θα πρέπει να παρουσιάζουν πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους (συνολικού ύψους 8 δις. ευρώ) και να καταθέτουν επιχειρησιακά σχέδια.

Παράλληλα η μισθολογική πολιτική κάθε οργανισμού θα εγκρίνεται με απόφαση της διυπουργικής επιτροπής ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ΔΕΚΟ θα πρέπει :

- να ενημερώνουν για τον βαθμό αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και την μέριμνα που λαμβάνεται για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της δημόσιας επιχείρησης καθίστανται υποχρεωτικά κεφάλαια του επιχειρησιακού σχεδίου.

- να υποβάλουν επιχειρησιακά σχέδια προς την Διϋπουργική Επιτροπή και τριμηνιαία στοιχεία δράσεων προς την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ.

- να διευρύνουν τα στοιχεία, τα οποία οφείλουν οι δημόσιες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ (κατ’ έτος κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας , τριμηνιαία έκθεση που θα αφορά σε τυχόν αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό κ.α)

- να μειώσουν τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα σε επτά.

- να συστήσουν Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη της διοίκησης που ορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.

Με το ίδιο νομοσχέδιο προωθείται η σύσταση της γενικής γραμματείας δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δις. ευρώ και κυρίως στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί και οργανωτικές αλλαγές στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) με στόχο να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργεί στα πρότυπα των άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισμών.


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.