8 Μαρτίου 2011

21:41
«Θολό» παραμένει το τοπίο για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων τον τρίτο μήνα από την εφαρμογή του νέου νόμου(!) και παρά τις διάφορες εγκυκλίους τις οποίες έχουν εκδώσει τα ταμεία. Η «Η» με τη συνδρομή του δικηγόρου και εκδότη του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» Δημ. Μπούρλου παρουσιάζει τις 12 «γκρίζες» ζώνες που εξακολουθούν να υπάρχουν βάζοντας «τροχοπέδη» στα σχέδια των ασφαλισμένων αλλά και στην έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων των ταμείων.

Ο ι 12 «γκρίζες» ζώνες στις οποίες έχει αποφασίσει να ρίξει... φως ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης «όπου χρειάζεται με νομοθετικές ρυθμίσεις» (οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο του ΣΕΠΕ) και «όπου δεν χρειάζεται με νέες ερμηνευτικές εγκυκλίους» έχουν ως εξής:

Οι «γκρίζες» ζώνες

1 Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με αναγνώριση, το ποσό της εξαγοράς του πλασματικού χρόνου μπορεί να παρακρατείται από το 1/4 της σύνταξης, σύμφωνα με το νόμο. Ωστόσο, οι επιμέρους εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί ορίζουν, διαφορετικά ποσά παρακράτησης (για χρόνο στρατού παρακράτηση στο 1/3 της σύνταξης, για σπουδές το 1/4 κ.ά.). Δεν έχει διευκρινιστεί αν το παρακρατούμενο ποσό θα είναι το 1/4 συνολικά ή αν θα? αθροίζονται όλα τα ποσά των παρακρατήσεων με κίνδυνο, σε αυτή την περίπτωση, ο συνταξιούχος να μην εισπράττει τίποτα από τη σύνταξή του!

2 Δεν έχει ξεκαθαριστεί, σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης και όταν η αναγνώριση ζητείται να γίνει πριν από τον ορισμό του αρμόδιου για συνταξιοδότηση ταμείου, δηλ. πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ποιες διατάξεις για τις αναγνωρίσεις θα εφαρμόζονται.

Για παράδειγμα, αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ και στο Δημόσιο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα μπορεί να εξαγοράσει ο ασφαλισμένος την πενταετία πριν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια.

Επίσης, αν υπάρχει ασφάλιση στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο (τελευταίος φορέας) είναι άγνωστο αν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος ως «κενό ασφάλισης» που προβλέπεται για το ΙΚΑ, όχι όμως και για το? Δημόσιο, σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο. Δεν έχει, τέλος, διευκρινιστεί αν η αναγνώριση χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου θα μπορεί να καθορίσει και ποιο θα είναι το αρμόδιο για την απονομή σύνταξης Ταμείο.

3 Δεν έχει επίσημα απαντηθεί αν μπορούν να κάνουν χρήση πλασματικού χρόνου όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα εντός του 2010 για μειωμένη σύνταξη. Αν π.χ. μια γυναίκα 55 ετών με 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2010 μπορεί να κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη το 2011 αν αναγνωρίσει χρόνια και συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης.

4 Δεν υπάρχει επίσημη θέση στην ερώτηση αν μπορούν να αναγνωριστούν πλασματικοί χρόνοι για τη συμπλήρωση 7.500 ημερών ασφάλισης που χρειάζονται για τη συνταξιοδότηση πατέρα ή συζύγου αναπήρου.

5 Δεν έχει αποφασιστεί αν μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνια ασφάλισης οι παλαιοί ασφαλισμένοι ειδικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας (για όσες περιπτώσεις τα καταστατικά των ταμείων δεν θεωρούν ότι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25ετίας έως το τέλος του 2010).

6 Αγνωστο είναι αν θα «μετρά» ο πλασματικός χρόνος για τη γέννηση παιδιού για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. (Π.χ. ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου μπορεί ή όχι να συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5.500 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση);

Όπως και αν η αναγνώριση κενών ασφάλισης που ανάγονται στο παρελθόν μπορούν να συμπληρώσουν προϋπόθεση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2010 π.χ. μητέρα ανηλίκου έχει 5.200 ημέρες έως το 2010 και αναγνωρίζει το 2011 ως κενό ασφάλισης 300 ημέρες. Με την αναγνώριση αυτή συγκεντρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης που, όμως, αφορούν χρόνο έως το 2010 ανεξαρτήτως αν αναγνωρίστηκαν εκ των υστέρων.

7 Δεν έχει αποφασιστεί αν η αναγνώριση του χρόνου για τη γέννηση παιδιού στα ταμεία θα γίνεται με εξαγορά (όπως στο Δημόσιο). Ούτε αν θα μπορούν να αναγνωρίζουν, όπως ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και οι δύο γονείς ή κατ' αρχήν η μητέρα (και μόνο αν δεν κάνει χρήση η μητέρα θα μπορεί ο πατέρας).

Ούτε αν η μητέρα που είναι συνταξιούχος ή ανασφάλιστη έχει δικαίωμα να εκχωρήσει στον πατέρα το σχετικό δικαίωμα. Ούτε κι αν μπορεί η μητέρα να κάνει μερική εκχώρηση του δικαιώματος (π.χ. έχει 3 παιδιά και αναγνωρίζει 2 η ίδια και 1 ο πατέρας).

8 Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν και για τις αναγνωρίσεις του χρόνου της στρατιωτικής θητείας. Αν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2015 και κάνει αναγνώριση μέσα στο 2011, θα έχει έκπτωση 30% ή 50% που προβλέπεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το 2015; Επίσης, αν είχε αναγνωρίσει 2 έτη στρατού το 2009, το 2011 που με βάση το νόμο μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια θα έχει δικαίωμα για 4 ή για 2 έτη;

9 Όταν υπάρχει ασφάλιση λόγω εργασίας στη διάρκεια των σπουδών για τις οποίες ζητείται αναγνώριση θα αφαιρείται ο χρόνος αυτός από τον προβλεπόμενο σε κάθε Σχολή χρόνο σπουδών (π.χ. 4 έτη) ή από το χρόνο που πράγματι διήρκεσαν (π.χ. 6 έτη) οι σπουδές μέχρι να αποκτηθεί το πτυχίο; Σε ό,τι αφορά τις σπουδές δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί ο κατάλογος των αναγνωριζόμενων μέσων σχολών.

10 Αν κάποιος έχει δικαστικά ή με διοικητική πράξη αναγνωρίσει χρόνο προ της εγγραφής του στον ΟΑΕΕ ο χρόνος αυτός θα αφαιρείται από τα 4 έτη που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος το 2011;

Το δικαίωμα εξαγοράς 5 ετών πριν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα λειτουργεί αυτοτελώς ή θα γίνεται συμψηφισμός με τις άλλες αναγνωρίσεις;

11 Ποια διαστήματα θα μπορούν να αναγνωριστούν και από ποιο ταμείο σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης;

Για παράδειγμα αν κάποιος έχει 21 ένσημα το μήνα, θα μπορεί να αναγνωρίσει τα υπόλοιπα 4 ή πρέπει να μην έχει καθόλου ασφάλιση τον ίδιο μήνα; Αν, ακόμη, υπάρχει κενό ασφάλισης μεταξύ διαφορετικών ταμείων, ποιο ταμείο θα είναι αρμόδιο για την αναγνώριση.

12 Δεν έχει προσδιοριστεί αν μπορεί να «μετρά» ο χρόνος αναπηρίας για τη συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Aνάκληση εγκυκλίου λόγω... λάθους
Aνακάλεσε το IKA - ETAM (μετά το δημοσίευμα της «H») την εγκύκλιο που είχε εκδώσει για τις ποινές που θα επιβάλλονται στους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους ηλικίας πάνω από 55 ετών. H εγκύκλιος ανέφερε εκ παραδρομής(!) ότι το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.982,40 ευρώ θα καταβάλλεται στον αυτοαπασχολούμενο συνταξιούχο μειωμένο κατά 70% κι όχι ότι θα «κόβεται», όπως προβλέπει ο νόμος (και θα ορίζει η... νέα εγκύκλιος).

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.