15 Δεκεμβρίου 2010

19:48
Από 100 έως και 1.500 ευρώ το μήνα, δηλαδή από 1.200 έως 18.000 ευρώ το χρόνο, θα χάσουν το 2011 οι εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ που αμείβονται με μικτές αποδοχές πάνω από 1.900 και μέχρι 6.000 ευρώ, εξαιτίας της εφαρμογής της νέας εισοδηματικής πολιτικής που προωθεί η κυβέρνηση. Οι μηνιαίες απώλειες για όσους λαμβάνουν από 1.801 έως 1.900 ευρώ μικτά κυμαίνονται από... 1 έως και 100 ευρώ.

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Οι συνολικοί μισθοί για το 90% των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, δηλαδή για περίπου 180.000 άτομα, θα μειωθούν έως και 25% το 2011. Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή των μέτρων του νέου μνημονίου προβλέπονται μειώσεις αποδοχών μέχρι 10% για όσους υπαλλήλους λαμβάνουν μικτά από 1.801 έως 4.000 ευρώ το μήνα και μέχρι 25% για όσους λαμβάνουν σήμερα πάνω από 4.000 ευρώ μεικτά. Για τους 768.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του στενού δημόσιου τομέα προβλέπεται για το 2011 “πάγωμα” αποδοχών.
Σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα που παρουσιάζει σήμερα η "ΜτΚ", οι εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν περίπου 180.000 εργαζόμενοι σε πάνω από 100 επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου θα κυμανθούν:
>>>> από... 1 έως και 100 ευρώ το μήνα ή από 12 έως 1.200 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν μικτά πάνω από 1.800 και μέχρι 1.900 ευρώ
>>>> από 101 έως 200 ευρώ το μήνα ή από 1.212 έως 2.400 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν μικτά πάνω από 1.900 και μέχρι 2.000 ευρώ το μήνα
>>>> από 200 μέχρι 300 ευρώ το μήνα ή από 2.400 έως 3.600 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν μικτά πάνω από 2.000 και μέχρι 3.000 ευρώ το μήνα
>>>> από 300 έως 400 ευρώ το μήνα ή από 3.600 έως 4.800 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν μικτά πάνω από 3.000 και μέχρι 4.000 ευρώ το μήνα
>>>> από 400 έως 1.500 ευρώ το μήνα ή από 4.800 έως 18.000 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν μικτά από 4.000 έως 6.000 ευρώ το μήνα.

Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις
Οι βασικότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ προβλέπουν:
>>>> Θέσπιση ανωτάτου ορίου 4.000 ευρώ το μήνα για το ύψος των συνολικών μικτών αποδοχών των εργαζομένων. Το πλαφόν υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 48.000 τον χρόνο. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι πρόεδροι, οι διοικητές και οι διευθύνοντες σύμβουλοι, για τους οποίους ισχύει το περσινό πλαφόν ύψους 5.856 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση αυτή σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών αφορά περίπου στο 10% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ συνολικά.
>>>> Μείωση 10% σε όσες μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν τα 1.800 ευρώ μικτά. Απαλλάσσονται τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και ανθυγιεινής εργασίας αλλά και τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας. Η μείωση αυτή αφορά σε περίπου 89% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ. Μόνο 11% των υπαλλήλων ΔΕΚΟ έχουν μηνιαίες μικτές αποδοχές κάτω από 1.800 ευρώ.
>>>> Σε επίπεδο κάθε δημόσιου οργανισμού θεσπίζεται ανώτατη δαπάνη 10% επί του συνολικού κονδυλίου μισθοδοσίας για αμοιβές όπως υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εκτός έδρας, οδοιπορικά, καθώς και εργασία τις εξαιρέσιμες μέρες.
>>>> Από τις τρεις προηγούμενες ρυθμίσεις η συνολική μέγιστη μείωση αμοιβών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 25%.
>>>> Πάγωμα των βασικών μισθών και των επιδομάτων για το σύνολο των 768.000 υπαλλήλων και λειτουργών του στενού δημόσιου τομέα.

Το νομοσχέδιο
Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο και κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Από τις μειώσεις στους μισθούς και τις πρόσθετες αμοιβές το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε εξοικονόμηση της τάξης των 400 εκατ. ευρώ εντός του 2011.
Πιο αναλυτικά, για την εισοδηματική πολιτική στο δημόσιο το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:
1. Από 1-1-2011 θεσπίζεται όριο στις συνολικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές όλων των απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα, καθορίζεται ως όριο το ποσό των 4.000 ευρώ μηνιαίως, υπολογιζόμενο σε δωδεκάμηνη βάση. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση και την κατοχή θέσης ευθύνης ενώ ο υπολογισμός του γίνεται μετά τη μείωση των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών κατ’ εφαρμογή των επόμενων παραγράφων.
2. Με ειδική αιτιολογημένη γνώμη του υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ’ ύλην υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ειδικής γραμματείας ΔΕΚΟ, επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αυτού για στελέχη των ανωτέρω φορέων τα οποία κατέχουν θέση ιδιαίτερης ευθύνης και έχουν ειδικά προσόντα ή ειδικές συνθήκες απασχόλησης στον φορέα. Το ανώτατο όριο για τα στελέχη αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου, χωρίς την οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα εορτών και αδείας καθώς και τα λοιπά καταβαλλόμενα επιδόματα, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.
3. Για τον πρόεδρο ή διοικητή ή διευθύνοντα σύμβουλο, το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών τους παραμένει στα 5.856 ευρώ το μήνα.
4. Πέραν του ορίου των 4.000 ευρώ, οι αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ (τακτικές αποδοχές, αποζημιώσεις, επιδόματα οποιασδήποτε φύσης και είδους) μειώνονται κατά 10%, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας. Από τη μείωση αυτή εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση καθώς και όσα συνδέονται με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας. Ειδικά, το επίδομα εορτών και αδείας των απασχολούμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς δεν περικόπτεται. Οι περικοπές που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές υπερβαίνουν το ποσό των 1.800 ευρώ το μήνα, υπολογιζόμενο σε δωδεκάμηνη βάση. Αν υπερβαίνουν το όριο αυτό, η μείωση διενεργείται μέχρι του ποσού αυτού. Στο ποσό των 1.800 ευρώ συνυπολογίζονται και τα επιδόματα που εξαιρούνται από την περικοπή του 10%.
5. Το σύνολο των μειώσεων που επέρχεται με την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων δεν επιτρέπεται να υπερβεί κατά μήνα, υπολογιζόμενο σε δωδεκάμηνη βάση, το 25% των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά που θα καταβάλλονταν μηνιαίως, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Αν οι μειώσεις υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, το όριο των 4.000 ευρώ αυξάνεται μέχρι η συνολική μείωση να περιοριστεί στο 25%.
6. Οι αμοιβές για υπερωρίες, υπερεργασία και εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, σε επίπεδο φορέα, ετησίως το 10% των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους αποδοχών, επιδομάτων αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβάλλονται από τον φορέα σε ετήσια βάση, μετά τη μείωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις (των πέντε προηγούμενων παραγράφων) κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής ή κλαδικής ή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, ενώ κάθε αντίθετη ρύθμιση, με την οποία θεσπίζεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 4.000 ευρώ, καταργείται και τυχόν αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές αναπροσαρμόζονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο όριο.
7. Στους μετατασσόμενους ή μεταφερομένους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών υπαλλήλους θα καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών της νέας τους θέσης, ενώ στην περίπτωση που ελάμβαναν επιπλέον αποδοχές στον φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν, οι αποδοχές αυτές δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1-1-2011 ενώ τυχόν καταβληθείσα προσωπική διαφορά δεν αναζητείται. Στο πεδίο της ρύθμισης περιλαμβάνονται οι μεταταχθέντες ή μεταφερθέντες από 1-1-2010 και εφεξής.
8. Για το έτος 2011 απαγορεύεται οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ καθώς και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ ή ΟΚΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε συνομολόγηση αυξήσεων που γίνεται με γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία και αφορά σε αποδοχές, δηλαδή μισθούς, ημερομίσθια, ωρομίσθια, επιδόματα, βοηθήματα ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία (μπόνους κτλ.) ή μορφή, είτε με αύξηση υφιστάμενων είτε με θέσπιση ή συνομολόγηση νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών, καταργώντας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Γιατί είναι αναγκαία η μείωση δαπανών.

1. Τα τελευταία πέντε χρόνια τα συσσωρευμένα ελλείμματα -μόνο των 11 πιο ζημιογόνων ΔΕΚΟ- έχει υπερδιπλασιαστεί από 5,6 δισ. ευρώ σε 13,2 δισ. ευρώ.
2. Οι δαπάνες μισθοδοσίας έχουν αυξηθεί κατά περίπου 9% τα τελευταία τρία χρόνια, τη στιγμή που η απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 6%.
3. Ο δείκτης μισθολογικού κόστους προς έσοδα είναι περίπου 80% ενώ για πέντε μεγάλες ΔΕΚΟ το μισθολογικό κόστος ξεπερνά τα έσοδα (το 2009 στην ΕΘΕΛ ήταν 164% των εσόδων, στον ΗΛΠΑΠ 147,5%, στην ΕΑΣ 143,9%, στον ΗΣΑΠ 110,4% και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 109,8%).
4. Η μέση ετήσια αμοιβή στις ΔΕΚΟ το 2009 ξεπερνούσε τα 40.000 ευρώ και είναι διπλάσια από τη μέση αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα και 40% υψηλότερη από τη μέση αμοιβή στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.