25 Νοεμβρίου 2010

14:55
1
Αναπάντητη έχει μείνει η πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ για να δοθεί η δυνατότητα να προμηθευτεί το μόνιμο προσωπικό -στρατιωτικό και πολιτικό- κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

Ο ΣΥΣΜΕΔ, είχε κάνει τη συγκεκριμένη πρόταση με το σκεπτικό ότι ήδη ένστολοι και μη απασχολούμενοι στις ΕΔ έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες εισοδήματος και συνεπώς η δυνατότητα να τους δοθούν σε χαμηλές τιμές κάρτες απεριορίστων διαδρομών θα ήταν ένα μέτρο ανακούφισης.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει κάποια επαφή του ΥΕΘΑ με τον ΟΑΣΑ. Ακόμη όμως τίποτα δεν έχει γίνει.
Συγκεκριμένα οι οφειλές και τα διαφυγόντα έσοδα του Ομίλου από κατοχυρωμένες ή μη συμβάσεις(ως εκ τούτου μη τιμολογημένες) του ΟΑΣΑ με τα Υπουργεία έχουν ως εξής:

►Υπουργείο Εργασίας 770.000

► Υπουργείο Υγείας 140.000.000

► Υπουργείο Παιδείας 275.000.000

► Υπουργείο Εθν. Άμυνας 1.140.000

► Υπουργείο Δημ. Τάξης 550.000

► Υπουργείο Πολιτισμού 2.000.000

► Υπουργείο Εμπ. Ναυτιλίας 1.400.000

► ► Σύνολο 420.860.000


Πηγή

1 σχόλια:

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.