6 Οκτωβρίου 2010

20:24
1
Τις επισημάνσεις της για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη διαδικασία διαμεσολάβησης και διαιτησίας διεμήνυσε με επιστολή τη Δευτέρα η ΓΣΕΕ στο υπουργείο Εργασίας.

Με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος« Διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τη συλλογική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων» και ειδικότερα με τη βασική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 για τη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον αποδέχθηκε την πρόταση του μεσολαβητή, την οποία δεν απεδέχθη το άλλο μέρος, «εξαλείφεται πλήρως η δήθεν ασυμμετρία στη Διαιτησία, η άρση της οποίας ήταν πάγιο αίτημα του ΣΕΒ επί δύο δεκαετίες και συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στις δεσμεύσεις, που ανελήφθησαν από το Μνημόνιο» αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει επίσης ότι ο Άρειος Πάγος με ομόφωνη απόφαση (25/2004) έκρινε ότι η δυνατότητα μόνο της εργατικής πλευράς για μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία «όχι μόνο δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της 154 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, αλλά εναρμονίζεται πλήρως προς αυτό, αφού επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση των συλλογικών διαφορών σε κλίμα συμφιλίωσης χωρίς οξύτητα και πιέσεις».

Με την αναγνώριση και στην εργοδοτική πλευρά της ίδιας δυνατότητας «όλοι όσοι γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν ότι έχουν πλέον εκμηδενισθεί τα ελάχιστα στοιχεία δήθεν υποχρεωτικού χαρακτήρα του καθεστώτος διαιτησίας του Ν. 1876/1990 και ότι εφαρμόζεται η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης (ΔΣΕ 98 και 154)» υποστηρίζει η ΓΣΕΕ.

Η ιδέα της εντελώς προαιρετικής, μόνο με κοινή συμφωνία των μερών δυνατότητας προσφυγής στη Διαιτησία, «θα ισοδυναμούσε με πλήρη παράλυση του συστήματος συλλογικής ρύθμισης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων και θα οδηγούσε νομοτελειακά στη ρύθμιση μόνο μέσα από ατομικές συμβάσεις, δεδομένου ότι θα αρκούσε γι' αυτή την εξέλιξη η άρνηση της εργοδοτικής πλευράς να προσφύγει (από κοινού με τους εργαζόμενους) στη Διαιτησία» συνεχίζει η επιστολή.


Η ΓΣΕΕ σημειώνει επίσης ότι, υπό την πίεση της προσφυγής στον ΟΜΕΔ, το 85% των συλλογικών διαφορών λύνεται με συλλογικές συμβάσεις και όχι με απόφαση διαιτησίας του ΟΜΕΔ, αναφέροντας επίσης ότι «το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία στην πραγματικότητα δεν είναι καν μονομερής προσφυγή, δεδομένου ότι απαιτείται συμφωνία με την πρόταση τρίτου ανεξάρτητου προσώπου, δηλαδή του μεσολαβητή».

Αναφερόμενη στις επιμέρους διατάξεις του ΠΔ, η ΓΣΕΕ δηλώνει επί του παρόντος την αντίθεση της ΓΣΕΕ να επιλέγονται οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές με ομόφωνη γνώμη των Προέδρων της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ θεωρώντας πως αυτό προσβάλλει ευθέως την αναγκαία ανεξαρτησία και αμεροληψία του ΟΜΕΔ και πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του.

Επίσης, η επιστολή διευκρινίζει ότι τα τακτικά πολιτικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για τον έλεγχο της εξωτερικής μόνο νομιμότητας της Διαιτητικής Απόφασης και όχι για την κατ' ουσίαν κρίση του Διαιτητή, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα με το Ν. 1876/1990 και τη σχετική πάγια νομολογία.

Όσον αφορά τα λοιπά θέματα που περιέχονται στις διατάξεις του σχεδίου Π.Δ. για την οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του ΟΜΕΔ, όπως η Διοίκηση του Οργανισμού, τα Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών, τα θέματα πρόσληψης και ανανέωσης της θητείας τους και η ανάγκη μεταβατικών διατάξεων κλπ, η ΓΣΕΕ αναφέρει πως θα εκθέσει τις θέσεις της και θα επιχειρηματολογήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, με γνώμονα την ανεξαρτησία του ΟΜΕΔ και την εύρυθμη λειτουργία του.

ΠΗΓΗ

1 σχόλια:

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.