10 Σεπτεμβρίου 2010

00:32
Το «μέτωπο» εξυγίανσης των ΔΕΚΟ ανοίγει η κυβέρνηση με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου να δίνει 10ήμερη προθεσμία σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις προκειμένου να καταρτίσουν τα οικονομικά τους στοιχεία ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά τους ελλείμματα και χρέη. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να καταθέσουν και τα επιχειρησιακά τους σχέδια για την επόμενη τριετία.

Παράλληλα στο ίδιο πνεύμα περιορισμού των δαπανών και ορθολογικοποίησης των δαπανών του δημοσίου ο υπουργός Οικονομικών καλεί όλους τους δημόσιους φορείς να προχωρήσουν στη λύση των μισθώσεων των ακινήτων που στεγάζονταν δημόσιες υπηρεσίες που έχουν καταργηθεί.

Ειδικότερα, με χθεσινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν και να στείλουν στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ:

Έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010, τα οικονομικά τους στοιχεία (οικονομικός απολογισμός και οικονομικές καταστάσεις του 2009, οικονομικός απολογισμός του πρώτου εξαμήνου του 2010, πιθανή εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού του 2010, σχέδιο οικονομικού προϋπολογισμού του 2011).

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2010, τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της τριετίας 2011-1013 που θα περιλαμβάνουν στρατηγικούς - επιχειρησιακούς στόχους δράσεων 2011-2013, παρουσίαση πηγών χρηματοδότησης και χρονική κατανομή τους, το επιχειρησιακό σχέδιο - αποτελέσματα χρήσης 2011-2013, τους ισολογισμούς 2011-2013, τις πηγές και τις χρήσεις πόρων 2011-2013, τα στοιχεία απασχόλησης προσωπικού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η πολιτική της κυβέρνησης για τις δημόσιες επιχειρήσεις εστιάζει:

Στην εισαγωγή τυποποιημένων διαδικασιών ελέγχου και στην αύξηση της διαφάνειας με σκοπό τη δημοσίευση έγκαιρων πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των δημοσίων επιχειρήσεων

Στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων που θα παρακολουθούνται και θα αναπροσαρμόζονται με σκοπό την ορθολογική λήψη αποφάσεων για την οικονομική τους ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους.

Στη σύνταξη χρονοδιαγράμματος και σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ζημιογόνων δημοσίων επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στην αλλαγή του τρόπου κατάρτισης των προϋπολογισμών των δημοσίων επιχειρήσεων με πρόβλεψη ανωτάτων ορίων δαπανών, επαρκές αποθεματικό κινδύνου και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών καθώς και στην υποχρέωση σύνταξης συμπληρωματικών προϋπολογισμών για τυχόν υπέρβαση των προβλεπομένων.

Στην ορθολογικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δημοσίων επιχειρήσεων, με σκοπό την κάλυψη των ελλειμμάτων και τη χρηματοδότηση των λειτουργικών τους δαπανών.

Στην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας τους προς όφελος του ελληνικού δημοσίου ως μετόχου.

Στην περαιτέρω ενίσχυση των θεσμού του εσωτερικού ελέγχου.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.