24 Απριλίου 2010

15:21
18. Μετά τη ρύθμιση των οφειλών του Ο.Α.Σ.Α., το Ελληνικό Δημόσιο δεν παρέχει εγγυήσεις
σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για νέα δάνεια που συνάπτονται από
τον Ο.Α.Σ.Α., τους Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. και την Ε.ΘΕ.Λ., πλην των οφειλών του Ο.Α.Σ.Α.
προς τις τέως Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) ως και των περιπτώσεων των δανείων
που χορηγούνται για την κάλυψη των συμπεφωνημένων ελλειμμάτων που έχουν τεθεί στο
Συμβόλαιο Διαχείρισης αλλά δημοσιονομικούς λόγους δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου με
επιδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, εφαρμοζομένης αναλόγως της παρ. 15 του
παρόντος άρθρου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.