21 Απριλίου 2010

22:42
1

ΑΡΘΡΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

Κανονική Εργασία - Οργάνωση του χρόνου εργασίας

1. Οι ώρες κανονικής ημερήσιας εργασίας του κάθε είδους προσωπικού ορίζονται σε επτά (7)

ώρες και σαρανταπέντε (45) λεπτά και εβδομαδιαίας κανονικής εργασίας σε τριάντα οκτώ (38)

ώρες και σαρανταπέντε (45') λεπτά, με βάση την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.

2. Ειδικότερα για το προσωπικό που απασχολείται στη διεξαγωγή, εποπτεία και έλεγχο του

συγκοινωνιακού έργου (προσωπικό κίνησης) η ημερήσια απασχόλησή του μπορεί να είναι

συνεχής ή με διακεκομμένο ωράριο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες:

(α) Στην περίπτωση του διακεκομμένου ωραρίου αυτό δεν μπορεί να μερισθεί σε

περισσότερες των δύο χρονικών ενοτήτων, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να μεσολαβεί

χρόνος διάρκειας το μέγιστο τεσσάρων (4) ωρών.

(β) Οι ημέρες εφαρμογής του διακεκομμένου ωραρίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις

τέσσερις (4) μηνιαίως και τριάντα έξι (36) ετησίως.

(γ) Ειδικά στην περίπτωση του διακεκομμένου ωραρίου των οδηγών, αυτό δεν μπορεί να

μερισθεί σε περισσότερες των δύο περιόδων εργασίας, χωρίς καμία περίοδος να είναι κάτω

των δύο (2) ωρών και μεταξύ των οποίων θα πρέπει να μεσολαβεί χρόνος διάρκειας το

μέγιστον τεσσάρων (4) ωρών, ενώ από το σημείο έναρξης μέχρι το σημείο πέρατος της

ημερήσιας εργασίας δεν θα πρέπει να μεσολαβούν συνολικά πάνω από δώδεκα (12) ώρες.

3. Το ημερήσιο ωράριο εφαρμόζεται με σταθερές ή εναλλασσόμενες βάρδιες εργασίας,

διαφορετικά για κάθε ομάδα εργασίας, με διαφορετικό χρόνο έναρξης και λήξης, σύμφωνα με

τις ανάγκες της Εταιρείας.

Ο προγραμματισμός, η εναλλαγή και η μεταβολή ημερών εργασίας και αναπαύσεων γίνεται

από τη Διοίκηση, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας και της εξυπηρέτησης του επιβατικού

κοινού σε συμφωνία με την Εργατική Νομοθεσία και τις παρούσες διατάξεις.

Το προσωπικό αμέσως μετά τη λήξη της ασθένειάς του προγραμματίζεται εκ νέου στο μηνιαίο

πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον, προ της ασθένειάς του, προγραμματισμό. Η σειρά εργασίας

στις βάρδιες πρέπει να μεταβάλλεται κατά τις εναλλαγές των περιόδων εργασίας, έτσι ώστε, ο

μισθωτός που εργάσθηκε απογευματινές και εσπερινές ώρες κατά τη μία περίοδο να

εργάζεται κατά την επόμενη περίοδο εργασίας σε πρωινές ώρες, επιτρέπεται όμως κατά

περίπτωση να μην γίνει εναλλαγή της βάρδιας, εφόσον λόγοι εύρυθμης λειτουργίας της

υπηρεσίας το επιβάλλουν.

4. Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ της λήξης της ημερήσιας εργασίας και της

έναρξης της εργασίας κατά την επόμενη ημέρα (διακοπή εργασίας) είναι τουλάχιστον έντεκα

(11) συνεχείς ώρες.

5. Το μεταξύ δύο διαδοχικών αναπαύσεων διάστημα είναι κατά μέγιστο εξαήμερο.

6. Ο χρόνος παραλαβής και παράδοσης του οχήματος, ο οποίος ορίζεται σε δέκα (10) και

πέντε (5) πρώτα λεπτά της ώρας, αντίστοιχα, δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο της κανονικής

ημερήσιας εργασίας (7.45') και αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά εργατική

νομοθεσία.

7. Ο χρόνος παράδοσης των εισπράξεων, για τους πωλητές εισιτηρίων, ορίζεται σε δεκαπέντε

(15) λεπτά της ώρας και διενεργείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ουδεμία

πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται για το σκοπό αυτόν.

8. Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό κίνησης, που απασχολείται επί οχήματος με

συνεχή απασχόληση που υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, δικαιούται διαλείμματος συνολικώς

είκοσι (20') λεπτών της ώρας κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας, το οποίο πρέπει να

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.

1 σχόλια:

  1. telika mporei kai xerei na mas apantisei kapoios an einai telika 5 pen8imerh i ergasia mas?
    giati emeis oi odigoi me tosa 6imera pou kanoume den exo katalavei pos to 8eoroun 5pen8imero...malon mas koroidevoun kanonikotata kai eir8an kai oi perikopes apo panw.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.