15 Απριλίου 2010

20:19
Έκπτωση 1,5% στον φόρο εισοδήματος για όλους όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση ή εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο που προκύπτει από την εκκαθάριση δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο:

«Όταν ο οφειλόμενος με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις,παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 1,5%.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου,εκτός από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου, παρέχεται έκπτωση 1,5% στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι του ποσού των 118 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.

Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού 1,5% στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό 98,5% τη νέα οφειλή, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής». Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 και επομένων.

Ακόμη, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι από το 2011 θα γίνει υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή απευθείας στο Τaxisnet. Σήμερα περίπου ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους, αλλά μένουν ακόμη 3,5 εκατομμύρια. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα υποβάλλουν τη δήλωση μέσω λογιστικών γραφείων.

Υ. Γ. Μετά το 2011 ξεχάστε την έντυπη μορφή του Ε1 Πηγή: tovima.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.