16 Φεβρουαρίου 2010

21:25
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τοποθετούνται ως επικεφαλής στους αντίστοιχους οργανισμούς οι παρακάτω:

1. ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Βουρνάς

Ο κ. Βουρνάς είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής των ΕΛΤΑ, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χρήστος Βαρσάμης

Ο κ. Βαρσάμης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση σε διοίκηση έργων. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στις εταιρείες, Unifon και Q-Phone, Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmotelco και της Netfon και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της Mobitel Α.Ε.


2. ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Βουρνάς

Ο κ. Βουρνάς είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής των ΕΛΤΑ, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.


3. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι Δρ Οικονομικών Επιστημών. Διετέλεσε Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Α.Ε.


4. ΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος

Ο κ. Θεοφανόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης υπήρξε στέλεχος του ΕΛΟΤ, επί πολλά χρόνια, όπου κατέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις, έως και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Forum Ποιότητας και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Ε.

5. ΕΔΙΣΥ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος

Ο κ. Θεοφανόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης υπήρξε στέλεχος του ΕΛΟΤ, επί πολλά χρόνια, όπου κατέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις, έως και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Forum Ποιότητας και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλειος Τσιαμαντής

Ο κ. Τσιαμαντής είναι Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε στέλεχος σε θέσεις ευθύνης στον ΟΣΕ Α.Ε.


6. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ιωάννης Πετρόπουλος

Ο κ. Πετρόπουλος είναι Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος MSc Πολιτικού Μηχανικού, με εξειδίκευση και εμπειρία στη διοίκηση έργων. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΠΑΠ Α.Ε., μέλος του ΔΣ του ΟΑΣΑ και Διευθυντής της ΣΑΛΦΩ & Συνεργάτες Α.Ε.


7. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος

Ο κ. Ζηλιασκόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός και Καθηγητής Μεταφορών/Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Northwestern University (ΗΠΑ) και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Ohio State University (ΗΠΑ).


8. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Μυγδάλης

Ο κ. Μυγδάλης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε Τεχνικός Σύμβουλος ανάπτυξης αστικών και τουριστικών ακινήτων, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

9. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δημήτριος Δημητρίου

Ο κ. Δημητρίου είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος, με εξειδίκευση σε θέματα Πρόβλεψης Ζήτησης για Μεταφορά και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής, όπως και τον Σχεδιασμό και Management Μεταφορικών Δικτύων και Επιχειρήσεων. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, συντονιστής της Μόνιμης Επιτροπής Μεταφορών του ΤΕΕ και μέλος στην Μόνιμη Επιτροπή Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

10. ΕΘΕΛ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος

Ο κ. Καραγιαννόπουλος είναι Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, καθώς και Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π.


11. ΗΛΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Χλωμούδης

Ο κ. Χλωμούδης είναι Δρ Οικονομικών Επιστημών και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής του Πε.Συ.Π. Ιονίων Νήσων και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλαδος.


12. ΤΡΑΜ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλειος-Ιωάννης Σπυράκος

Ο κ. Σπυράκος είναι Δρ Πολιτικός – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. Ασχολείται με συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες, κατασκευή συστημάτων φωτοσήμανσης, μελέτες οδοποιίας και μέσων σταθερής τροχιάς, μελέτες τοπογραφίας και κτηματολογίου, μελέτες συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και μελέτες για εμπορευματικά κέντρα. Διετέλεσε Διευθυντής στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., και Έκτακτος Καθηγητής του ΤΕΙ Πειραιά.


13. ΑΜΕΛ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σαράντης Μιχαλόπουλος

Ο κ. Μιχαλόπουλος είναι Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε στέλεχος της εταιρείας πετρελαιοειδών BP Ελλάς, σύμβουλος επιχειρήσεων για θέματα κατάρτισης προσωπικού, οργάνωσης επιχειρήσεων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.


Στους περισσότερους φορείς ανατέθηκαν στο ίδιο πρόσωπο καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση των μηνιαίων αποδοχών των επικεφαλής των οργανισμών, θέτοντας ανώτατο όριο τα 5.500 € μηνιαίως.

Επίσης, στους περισσότερους φορείς προχωρήσαμε σε μείωση του αριθμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και συγκροτήσαμε Διοικητικά Συμβούλια με κοινή σύνθεση, όπου αυτό ήταν εφικτό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.