25 Ιανουαρίου 2010

20:02
5
Με αφορμή μια περιπέτεια ενός συναδέλφου που για κακή του τύχη πήγε ο καημένος να πιει μια ζεστή σοκολάτα από τον αυτόματο πωλητή ροφημάτων στο Αμαξοστάσιο του Κόκκινου Μύλου έψαξα και έμαθα ότι άδειες και λοιπά αυτών των μηχανών αυτόματης πώλησης (τροφίμων & ροφημάτων) υπεύθυνος οργανισμός αδειοδότησης και έλεγχου των εταιρειών αυτών που εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους μηχανές είναι ο ΕΦΕΤ. Επομένως συνάδελφοι για καταγγελίες & λοιπά μάθαμε που πρέπει να απευθυνθούμε.
Το να αναφερθούμε σε νομοθεσίες & κοινοτικούς κανονισμούς θα είναι λίγο έως πολύ κουραστικό γιαυτό θα κάνω απλός κάποιες απλές ερωτήσεις :
1. Ποιος είναι υπεύθυνος στα ΗΛΠΑΠ για την τοποθέτηση και την λειτουργία αυτών των μηχανών αυτόματης πώλησης?
2. Η εταιρεία που έχει διαθέσει αυτό το μηχάνημα αυτόματης πώλησης στα ΗΛΠΑΠ με το αζημίωτο βέβαια, κάθε πότε κάνει την απαραίτητη συντήρηση κλπ της μηχανής αυτής?
3. Μήπως θα πρέπει τελικά για να βρούμε το δίκιο μας να πέσει καμία καταγγελία ζητώντας βέβαια και αποζημίωση...?
4. Υπάρχει τελικά ή δεν υπάρχει υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας στα ΗΛΠΑΠ?
5. Ως πότε θα είμαστε εκτεθειμένοι σε παντός τύπου εστίες μόλυνσης και επιβάρυνσης του οργανισμού μας?
6. Εσείς εκεί στο σωματείο έχετε να μας πείτε τίποτα? Η δεν ασχολείστε με αυτά?
7. Γιατρέ εργασίας μήπως έχετε έρθει ποτέ στους χώρους εργασίας μας?
Μάλλον συνάδελφε αυτός ο αυτόματος πωλητής που πήγες να πάρεις ρόφημα σοκολάτα θα έπρεπε να είναι στην κατηγορία 3 των παράξενων πωλητών πατήστε εδώ .

5 σχόλια:

 1. ΦΙΛΕ ΖΑΜΠΕΤΑ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΟΥ. ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΣ Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο αριθμός της ανωτέρω άδειας, το ονοματεπώνυμο του κατόχου του μηχανήματος και η διεύθυνση εγκαταστάσεώς του θα έχουν χαραχθεί σε κατάλληλη μεταλλική πλάκα διαστάσεων 10 Χ 15 εκατοστόμετρα προσαρμοσμένη σε εμφανές σημείο επί των εξωτερικών τοιχωμάτων του μηχανήματος.

  4.- Οι αυτόματοι πωλητές θα λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης καθαριότητας υποβαλλόμενοι με τη φροντίδα του κατόχου τους, καθημερινά μεν σε μερικό καθαρισμό των εξαρτημάτων τους, τα οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις ρυπάνσεις, όπως είναι οι περιέκτες και τα στόμια λήψεως των τροφίμων, κάθε Δευτέρα δε μέρα της εβδομάδας σε γενικό καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων τους με σαπωνούχο ζεστό νερό και ακολούθως με άφθονο πόσιμο νερό.
  Ιδιαίτερα, προκειμένου για αυτόματους πωλητές ποτών ο καθαρισμός των δοχείων, που περιέχουν τα ποτά, των σωλήνων και των στομίων παροχής των ποτών θα γίνεται καθημερινά (κάθε πρωί) ως ακολούθως:
  α.- Τα τυχόν υπάρχοντα στο μηχάνημα υπολείμματα ποτών μεταγγίζονται σε καθαρά δοχεία.
  β.- Τα δοχεία, που περιείχαν τα ποτά θα γεμίζονται με ζεστό νερό (τουλάχιστον + 43°C) και το μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία επί 10'' (δεύτερα λεπτά) τουλάχιστον ή με καθαρό νερό βρύσης και το μηχάνημα θα λειτουργεί επί 5' (πρώτα λεπτά) τουλάχιστον. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με προσθήκη στο νερό απορρυπαντικού - απολυμαντικού επιτρεπόμενου να χρησιμοποιείται σε μηχανήματα, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Τα μη κινητά τμήματα που έρχονται σε επαφή με τα ποτά θα καθαρίζονται με καθαρό σφουγγάρι βουτηγμένο στο ίδιο διάλυμα. Ακολουθεί έκπλυση των ανωτέρω εξαρτημάτων με άφθονο καθαρό νερό και τα ποτά ξανατοποθετούνται στο μηχάνημα.
  Κατά τον καθαρισμό του μηχανήματος θα ελέγχεται η καλή κατάσταση των εξαρτημάτων του, ώστε να εξασφαλίζονται τα προσφερόμενα είδη από τις κάθε είδους ρυπάνσεις.

  5.- Το στόμιο εισαγωγής των τροφίμων ή ποτών στον περιέκτη θα κλείνει στεγανά με παρεμβολή ελαστικού παρεμβάσματος (φλάντζα) μεταξύ των άνω άκρων του περιέκτη, που ορίζουν το στόμιο αυτό, και του καλύμματός του, ώστε να αποκλείεται η ρύπανση των παρεχομένων με τον αυτόματο πωλητή ειδών.
  Αν ο αυτόματος πωλητής παρέχει ποτά, κάτω από το στόμιο εξόδου θα είναι προσαρμοσμένο κατάλληλο δοχείο περισυλλογής του ποτού που ενδεχομένως χύνεται. Η επαναχρησιμοποίηση του περιεχόμενου του δοχείου τούτου απαγορεύεται.

  6.- Τα ποτήρια μιας χρήσεως, χάρτινα ή πλαστικά, με τα οποία προσφέρονται τα αναψυκτικά ή ροφήματα, θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θήκες, ώστε να προστατεύονται από τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις.

  7.- Τα προσφερόμενα με τους αυτόματους πωλητές τρόφιμα ή ποτά θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως, και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών και Αγορανομικών Διατάξεων για τα τρόφιμα.
  Το χρησιμοποιούμενο για την αραίωση του σακχαρούχου συμπυκνώματος χυμών φρούτων ή για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων νερό θα είναι πόσιμο και καθαρό, προερχόμενο από ελεγμένη ύδρευση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μεταξύ των απαραίτητων για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας δικαιολογητικών στην αίτηση του ενδιαφερόμενου θα επισυνάπτεται:

  (Αν το μηχάνημα έχει εισαχθεί από την αλλοδαπή αντίγραφο ειδικού πιστοποιητικού της αρμόδιας Αρχής της Χώρας προελεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι τούτο έχει ελεγχθεί από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας και ότι ο κατασκευαστής του έχει συμμορφωθεί με τις υγειονομικές προδιαγραφές της ειδικής τεχνικής Υπηρεσίας της αρχής αυτής.) (*)
  (Αν το μηχάνημα είναι εγχώριας κατασκευής, αντίγραφο των τεχνικοϋγειονομικών προδιαγραφών του, εγκεκριμένων από τη Διεύθυνση Δημοσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για να διαπιστωθεί από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία αν ο κατασκευαστής του μηχανήματος έχει συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές αυτές.) (*)
  "1. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.
  2. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.
  3. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.
  Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 8.- Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων, κυρίως σε ότι αφορά τη διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής έξω από την επικίνδυνη ζώνη των + 10°C μέχρι + 60°C και την πλήρη καθαριότητα των εσωτερικών τοιχωμάτων τους (σωλήνες, βαλβίδες, στρόφιγγες, στόμια εισόδου και εξόδου περιέκτες τροφίμων ή ποτών, κύπελλα) ενεργείται μακροσκοπικώς κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά 'Οργανα επιθεωρήσεις.
  Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο θα γίνονται και δειγματοληψίες των προσφερόμενων με τους αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ποτών, για μικροβιολογικό ή χημικό έλεγχο αυτών, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία του ανθρώπου. Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.
  Για τον χαρακτηρισμό των προσφερόμενων με τους αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ποτών σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

  9.- Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, ο Νομάρχης μπορεί με απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, να επιβάλει την προσωρινή, μέχρι ένα μήνα ή σε περίπτωση υποτροπής την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών:
  α.- Αν δείγματα των προσφερόμενων με αυτόματο πωλητή τροφίμων η ποτών χαρακτηρισθούν κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου τους, ως ακατάλληλα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα.
  β.- Αν τα προσφερόμενα με αυτόματο πωλητή τρόφιμα ή ποτά, μακροσκοπικώς εξεταζόμενα, παρουσιάζουν εμφανή στοιχεία, εξαιτίας των οποίων χαρακτηρίζονται ως ρυπαρά.
  γ.- Αν αλλάξουν οι όροι, υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας του αυτόματου πωλητή, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση της εγκαταστάσεώς του (παρ.2 του παρόντος).
  Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών, η οικεία Αστυνομική Αρχή, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με την παρ.5 Αρθ-11 της παρούσας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 8.- Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων, κυρίως σε ότι αφορά τη διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής έξω από την επικίνδυνη ζώνη των + 10°C μέχρι + 60°C και την πλήρη καθαριότητα των εσωτερικών τοιχωμάτων τους (σωλήνες, βαλβίδες, στρόφιγγες, στόμια εισόδου και εξόδου περιέκτες τροφίμων ή ποτών, κύπελλα) ενεργείται μακροσκοπικώς κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά 'Οργανα επιθεωρήσεις.
  Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο θα γίνονται και δειγματοληψίες των προσφερόμενων με τους αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ποτών, για μικροβιολογικό ή χημικό έλεγχο αυτών, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία του ανθρώπου. Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.