9 Σεπτεμβρίου 2009

23:29
Αγαπητοί συνάδελφοι έπειτα από ερώτηση συναδέλφου σχετικά με την εργασία κατά την 6η μέρα σε 5νθήμερη απασχόληση σε σχέση με το Άρθρο 1 του Ν.3385/19-8-2005, θεώρησα σωστό να ανοίξω νέο θέμα με σχετικό τίτλο.
Προσπάθησα να προσαρμόσω τα προϋπάρχοντα ισχύοντα με τον Ν.3385/2005 ..
Η 6η ημέρα της εβδομάδας (π.χ. Σάββατο ή άλλη μέρα της εβδομάδας) σύμφωνα με το Άρθρο 6 της από 26/2/75 ΕΓΓΣΣΕ (ΔΕΝ 1975, σελ.179), που κυρώθηκε με τον Ν.133/75 (ΔΕΝ 1975 σελ.894) "περί 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης", αποτελεί ημέρα ανάπαυσης και από πλευράς αμοιβής θεωρείται (πλασματικά) ως εργάσιμη (Α.Π. 4068/86 ΔΕΝ 1987 σελ.458).
Η απασχόληση του μισθωτού κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας υπό καθεστώς 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, που αποτελεί ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, επιτρέπεται μόνο ΚΑΤ'ΕΞΑΙΡΕΣΗ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 659 του Α.Κ.
Για τυχόν ΕΚΤΑΚΤΗ απασχόληση μισθωτού την 6η μέρα της εβδομαδιαίας απασχόλησης ο εργοδότης οφείλει να του καταβάλει:
1. Το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης, εφόσον το σύνολο των ωρών απασχόλησης του 5νθημέρου δεν υπερβαίνει το συμβατικό ωράριο των 40 ωρών.
2. Προσαύξηση 25% (υπερεργασία) για κάθε ώρα πέραν των 40 ωρών και μέχρι 45.
3. Προσαύξηση 50% αν οι πέραν των 45 ωρών έχουν δηλωθεί στην επιθεώρηση εργασίας (παρ.2 και 3 του Ν.3385/2005) ή προσαύξηση 100% βάσει των παραγράφων 4 και 5 του Ν.3385/2005, οι οποίες αποτελούν κατ'εξαίρεσιν υπερωρίες (πρώην παράνομες).

Η 6η ημέρα της εβδομάδας επί 5νθημέρου εργασίας δεν θεωρείται ως ημέρα αργίας και σε περίπτωση απασχόλησης κατ'αυτή, δεν γεννάται θέμα λήψεως προσαύξησης 75% κατ' αυτή (Μον.Πρ.Άρτας 52/95 ΔΕΝ 1995 σελ.1367).

Η εφαρμογή της αμοιβής της 6ης μέρας στο 5νθήμερο μπορεί να έχει εφαρμογή μόνο στις έκτακτες περιπτώσεις απασχόλησης, ενώ σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί 5νθημέρου θα πρέπει η αμοιβή να αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους απασχολούμενους με σύστημα 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Πάμε στην νομολογία τώρα.

Α. η ΤΑΚΤΙΚΗ παρεχόμενη εργασία κατά την 6η ημέρα επί 5νθήμερης απασχόλησης ΔΕΝ προστίθεται στις 40 ώρες της υπόλοιπης εβδομάδας και κατά συνέπεια η 6η ημέρα της εβδομάδας αμείβεται με τις διατάξεις τους αδικαιολόγητου πλουτισμού (Α.Π. 1075/95 ΔΕΝ 1995 σελ.1364, Α.Π. 1164/95 ΔΕΝ 1995 σελ.1366, Εφ.Αθηνών 5478/98 Ε.Α.-Ε.Δ. 1999 σελ.305, Α.Π. 967/98 ΔΕΝ 1999 σελ.362).

Β. Ο μισθωτός που απασχολείται την 6η ημέρα της εβδομάδας εφόσον ισχύει το σύστημα της 5νθήμερης εργασίας, δικαιούται να λάβει πέρα από το μισθό του και το 1/25 του μισθού, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (Άρθρο 904 του Α.Κ.) ο οποίος συνίσταται στην ωφέλεια που απεκόμισε ο εργοδότης εκ της μη απασχολήσεως άλλου εργαζόμενου κατά την ημέρα αυτή (Α.Π. 1164/95, Α.Π. 353/95, Α.Π.1017/95, Εφ.Αθηνών 5801/96, Εφ.Πειραιά 132/96, Α.Π.804/2003).
(Πρακτικός οδηγός εργατικών ασφαλιστικών θεμάτων PIM, έκδοση 2004, σελ.Ε180-182).

Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν η απασχόληση κατά την 6η μέρα είναι έκτακτη, τότε οι ώρες της έκτης ημέρας αντιμετωπίζονται ως υπερωρίες και προστίθενται στις ώρες τις εβδομάδας, όμως όταν η απασχόληση κατά την 6η ημέρα είναι τακτική τότε έχουμε αφ'ενός καταστρατήγηση του 5νθημέρου από τον εργοδότη αλλά αφετέρου ο εργοδότης δεν πληρώνει υπερωρίες αλλά απλές ωρομισθίες.
Ο εργαζόμενος βέβαια αν θέλει μπορεί να αρνηθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την 6η μέρα αν ο εργοδότης του το ζητάει τακτικά και αν στην σύμβαση εργασίας βάσει του Π.Δ.156/94 έχει συμφωνηθεί αμοιβαία παροχή εργασίας σε 5νθήμερη βάση.

Ο Δ.Καραγιάννης (Εργατικά-Μισθοδοσίες-Ασφαλιστικά, έκδοση 2004 σελ.69) γράφει: "Αν όμως τακτικά απασχολείται το προσωπικό τα Σάββατα (σ.σ. νομίζω ότι εννοεί την 6η μέρα γενικά) τότε υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι καταστρατηγήθηκε το 5νθήμερο με επαναφορά του 6ημέρου και να καταβληθεί στο προσωπικό προσαύξηση 150% (σ.σ.100% βάσει του νέου νόμου) λόγω παράνομων υπερωριών για τις επιπλέον ώρες που απασχολήθηκε στη διάρκεια του 5νθημέρου (εκτός και αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις για τη νομιμότητα της υπερωριακής απασχόλησης).

doctor

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.