2 Ιουνίου 2009

01:49
Σωτηρης Nικας
Αλλαγές στο καθεστώς των κρατικών εγγυήσεων επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης όλων των επιχειρήσεων, εν μέσω περιόδου οικονομικής κρίσης. Μετά τις αλλαγές στην παροχή των εγγυήσεων του Δημοσίου στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), το υπουργείο Οικονομίας μελετάει εκτός από τις κλαδικές ενισχύσεις και την εφαρμογή ενός προγράμματος παρόμοιου με το ΤΕΜΠΜΕ, για το σύνολο όμως των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οριζόντια αυτή παρέμβαση θα προβλέπει την επιδότηση των επιχειρήσεων που θα μπορούν να αποδείξουν τη βιωσιμότητά τους σε βάθος χρόνου. Σε αντίθεση όμως με τους όρους του ΤΕΜΠΜΕ, το ποσοστό που θα εγγυάται το Δημόσιο δεν θα ανέρχεται στο 80%, αλλά στο 60% περίπου.
Η κρατική βοήθεια θα αφορά κυρίως την αναχρηματοδότηση του δανεισμού των επιχειρήσεων, αλλά και την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησής τους. Αυτήν την περίοδο το οικονομικό επιτελείο διερευνά το κατά πόσο οι τράπεζες θα δεχθούν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, δεδομένων των προβλημάτων που υπήρξαν το πρώτο διάστημα, τουλάχιστον με το ΤΕΜΠΜΕ.
Επίσης, μία άλλη σημαντική παράμετρος για την υλοποίηση ή όχι του νέου προγράμματος, είναι η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το υπουργείο Οικονομίας μελετάει και τις νομικές προεκτάσεις του θέματος, έτσι ώστε να μην προβεί σε ανακοινώσεις που θα χρειαστεί να άρει αργότερα, με την παρέμβαση της Κομισιόν.
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθανασίου έχει προαναγγείλει νέες -κλαδικές αυτή τη φορά- παρεμβάσεις στο πλαίσιο της στήριξης παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για μέτρα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους στους κλάδους της ιχθυοκαλλιέργειας και της γουνοποιίας, με το οικονομικό επιτελείο να μην έχει όμως καταλήξει ακόμα στις οριστικές του αποφάσεις. Το καθεστώς της παροχής εγγυήσεων στις ΔΕΚΟ έχει αλλάξει και τα πρώτα δάνεια βάσει της νέας μεθόδου έχουν ήδη συναφθεί. Ο ΟΣΕ, ο όμιλος ΟΑΣΑ και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) δανείστηκαν 1,120 δισ. ευρώ, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να παρεμβαίνει για πρώτη φορά στη διαδικασία δανειοδότησής τους.
Με την είσοδο του ΟΔΔΗΧ και τις αλλαγές στις διαδικασίες επιτυγχάνονται δύο στόχοι. Πρώτον, επιταχύνεται η λήψη του δανείου. Οι παραπάνω ΔΕΚΟ πήραν τα κεφάλαια που χρειάζονταν μέσα σε περίπου 1,5 μήνα, όταν παλαιότερα απαιτούνταν περίπου 4 μήνες. Δεύτερον, τα έμπειρα στελέχη του ΟΔΔΗΧ προχωρούν και σε πράξεις διαχείρισης του χρέους των ΔΕΚΟ, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να απαλλάσσονται -προσωρινά- από κάποιες υποχρεώσεις τους, να αλλάζει η υπολειπόμενη διάρκεια του χρέους κ. λπ.
Ο ΟΣΕ δανείστηκε 700 εκατ. ευρώ από την κοινοπραξία των τραπεζών Εθνική, Αγροτική, EFG, Emporiki, Alpha Bank και PostBank. Στον προϋπολογισμό του 2009 αναγράφεται ότι φέτος ο ακαθάριστος δανεισμός του θα ανέλθει στο 1,530 δισ. ευρώ, όμως στο υπουργείο Οικονομίας αναμένουν να υλοποιηθούν οι αλλαγές στη διαχείριση του χρέους του ΟΣΕ, για να καταλήξουν στο τελικό ποσό του φετινού δανεισμού του.
Ο όμιλος ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ) δανείστηκε από τις Εθνική, Αγροτική, EFG, Emporiki και Alpha Bank, το ποσό των 350 εκατ. ευρώ από τα 503 εκατ. ευρώ που αναμένεται να χρειαστεί ολόκληρο το 2009, ενώ στην ΕΑΒ, η Εθνική και η Αγροτική Τράπεζα δάνεισαν 70 εκατ. ευρώ.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες αν δεν προχωρούσαν σε κοινοπραξίες οι τράπεζες, τότε δύσκολα θα μπορούσαν να δανειστούν οι ΔΕΚΟ. Ωστόσο, το κόστος δανεισμού τους ήταν υψηλό, λόγω των συνθηκών στην αγορά, αλλά και του γεγονότος ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις είχαν άμεση ανάγκη των κεφαλαίων.
Αξιολόγηση των αιτήσεων
Στο πλαίσιο της αλλαγής των κρατικών εγγυήσεων του Δημοσίου για το σύνολο των επιχειρήσεων, το υπουργείο Οικονομίας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τελικά θα αξιολογούνται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και θα παρέχονται οι εγγυήσεις, καθώς και τον φορέα που θα κάνει τη δουλειά αυτή.
Το ένα σενάριο θέλει τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της 25ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).
Πρόκειται για τη Διεύθυνση που είναι ήδη επιφορτισμένη με το κομμάτι των δανείων που εγγυάται το Δημόσιο.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την αξιολόγηση των προτάσεων να την κάνουν οι τράπεζες.
Πηγή: Καθημερινή gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.