2 Οκτωβρίου 2008

22:24
Αρθρο 34
Ρυθμίσεις για το προσωπικό του ΟΑΣΑ και των ΕΦΣΕ

Στο άρθρο 6 του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουρ­γία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων» (ΦΕΚ 283 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20, που έχει ως εξής:
20. Για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού κίνησης και τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συ­γκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και των Εκτελεστικών Φορέ­ων Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) σε άλλο φορέα, εφό­σον αυτή επιτρέπεται κατ' εφαρμογή γενικών διατάξεων, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του φορέα στον οποίο ο προς μετάταξη ή μεταφορά υπάλληλος ανήκει.»

Δυστυχώς όσοι φύγανε-φύγανε!!. Πλέον θα θέλη έγκριση και απο το δικό μας Δ.Σ
Άντε να πείσης τον<ΑΛΜΠΑ> να βάλη και την δική του υπογραφή..

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.