24 Αυγούστου 2014

00:33
Παρακώλυση συγκοινωνιών κατ' άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα: 
"1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου ή τηλεγράφου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, 
2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών".

Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών κατ' άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα: 
 "1. Όποιος με πρόθεση διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας στους δρόμους ή στις πλατείες, τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη, αν επήλθε θάνατος, 
2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση