5 Δεκεμβρίου 2012

23:22
Η μετατροπή των σταθμών του μετρό, όσων ήδη υπάρχουν και όσων τελούν υπό κατασκευή, σε πόλους έλξης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Χρήστου Τσίτουρα και του προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου, στα κεντρικά γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από τη διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για τα έργα που εκτελούνται ή προγραμματίζονται και οι δύο φορείς συμφώνησαν να υπάρξει στρατηγική συνεργασία μεταξύ τους, για την υλοποίηση από κοινού δράσεων, που θα αποτελέσουν τον καταλύτη για την προέλκυση επενδύσεων στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει το μετρό.

 Όπως συμφωνήθηκε, "η συνεργασία του ΕΒΕΑ με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου οφέλους από τη λειτουργία των νέων γραμμών και σταθμών του μετρό της Αθήνας, με την προώθηση παράπλευρων δράσεων και παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις πλησίον των σταθμών του".

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, αναφέρθηκε στο έργο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Χρήστου Τσίτουρα και τόνισε, ότι ήδη το μετρό της Αθήνας έχει αποτελέσει για τις περιοχές που διέρχεται σημαντικό παράγοντα αναπτυξιακής δυναμικής.

Η αύξηση της κινητικότητας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόνισε ο κ. Μίχαλος, σε όλες τις αστικές περιοχές αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση όχι μόνο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και για τη βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη.

πηγή