27 Νοεμβρίου 2012

00:56
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-8200999
FAX : 210-8212219
E-mail: oasa@oasa.gr
Web site: www.oasa.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 2ο Η...: Κατανομή Επιδότησης Κρατικού Προϋπολογισμού 2012 μεταξύ των
ΕΠΣΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 2820/2012