21 Σεπτεμβρίου 2012

15:56

Όνομα*: xara
Email*: xara.......@hotmail.com
Θέμα*: Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Μήνυμα.*: Δελτίο Τύπου Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, από 1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4046/12 (ΦΕΚ28/τ.Α'/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα. Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10%, όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι, οι εισφορές ασφαλισμένου υπέρ των ανωτέρω καταργηθέντων Οργανισμών εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ