27 Σεπτεμβρίου 2012

09:31
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. ακολουθώντας το πρόσφατο παράδειγμα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δημιούργησε την δικιά της ιστοσελίδα.

Μπορεί να συστάθηκε στις 5 Ιουλίου του 2011, καθώς η E.ΘΕ.Λ. Α.Ε. μετονομάστηκε σε Ο.ΣΥ. Α.Ε. μετά τη συγχώνευσή της με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση του τελευταίου, αλλά μέχρι πρότινος δεν διέθετε ιστοσελίδα.

Η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία της ιστοσελίδας www.osy.gr στην οποία παρέχεται πληροφόρηση για τα δρομολόγια, τα εισιτήρια, τις εκδηλώσεις και το κυριότερο τις απεργίες.

 Επιπλέον, μέσα από τον ιστότοπο της Ο.ΣΥ. παρέχονται: Διάφορες πληροφορίες για την εταιρεία και το ανθρωπινό δυναμικό, τον στόλο, τις εγκαταστάσεις, οικονομικά στοιχεία, χρήσιμες συνδέσεις, επικοινωνία κ.α.

ΠΗΓΗ