22 Σεπτεμβρίου 2012

10:19
Πήρε καιρό να καθορισθεί πόσες θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων, θα πρέπει να υπάρχουν στο Υπερ-υπουργείο του Κωστή Χατζηδάκη.

Το λεγόμενο μακαρονοειδώς «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» με τομείς σε τρία πρώην αυτοτελή υπουργεία και πρόσθετες αρμοδιότητες. Και σε πολλά κτίρια.

Το σύνολο των προσώπων... από τις τέσσερις κατηγορίες θα ήταν -σύμφωνα με παλαιές διατάξεις- 92 άτομα. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου (όπου έφερε το όλο θέμα ο Κ. Χατζηδάκης) μειώθηκαν κατά 40% περίπου.

Σε 58 άτομα συνολικώς, από τα οποία 22 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, 22 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και άλλες 14 θέσεις Υπαλλήλων με αποσπάσεις.

Και πάλι δεν φαίνονται λίγοι.
Πηγή