29 Ιουνίου 2012

08:28
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ απόφαση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου εξέδωσε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομες ενισχύσεις στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με τη απόφαση του Δικαστηρίου, το ελληνικό Δημόσιο παρέλειψε να εκτελέσει, εντός των προθεσμιών που είχαν τεθεί, προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων από τα ναυπηγεία.

Το 2008 η Επιτροπή είχε εκδώσει απόφαση με την οποία ζητούσε από την Ελλάδα να ανακτήσει πάνω από 230 εκατ. ευρώ για παράνομες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στα ναυπηγεία κατά την περίοδο 1996-2002 υπό μορφή δανείων, εγγυήσεων και εισφορών κεφαλαίου χωρίς προηγουμένως να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τη διοίκηση των ναυπηγείων, ότι η πλήρης ανάκτηση των ενισχύσεων από την εταιρία, δεδομένης της δυσμενούς κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και την πτώχευσή, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, αποφάσισε ότι οι οικονομικές κυρώσεις που προέβλεπε η αρχική απόφαση θα θεωρούνταν ως εκτελεσθείσες εφόσον πληρούνταν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • επιστροφή στο Δημόσιο των γεωτεμαχίων που παραχωρήθηκαν στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για αποκλειστική χρήση και τα οποία δεν σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες
  • δεσμευτική δήλωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ότι δεν θα αναπτύξουν εμπορική δραστηριότητα κατά τα επόμενα 15 χρόνια
  • δεσμευτική δήλωση ότι δεν θα γίνει χρήση της εγγυήσεως αποζημιώσεως.

Με την τελευταία προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας (για την οποία εκδόθηκε η χθεσινή απόφαση) η Κομισιόν ζητούσε από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι το ελληνικό Δημόσιο, μη έχοντας λάβει εντός των προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της προηγούμενης απόφασης, παρέβη τις υποχρεώσεις του.

Η υπόθεση των κρατικών ενισχύσεων ταλαιπωρεί τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά από το 2002, μετά από καταγγελίες που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράνομες ενισχύσεις, αναφορικά με δάνεια κ.λπ., που είχαν δοθεί από το ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία κατά την περίοδο 1996-2002.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.