8 Μαρτίου 2012

01:06


Σε οκτώ ανέρχονται τελικά τα Ταμεία που μαζί με την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ), αποδέχθηκαν να ενταχθούν εθελοντικά στην απομείωση των τίτλων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν κατά 53%, στα πλαίσια του PSI, ενώ 6 δεν αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους.

Θετικά τοποθετήθηκε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ενώ τη μη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα αποφάσισε το Δ.Σ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).

Η σημερινή αξία των ομολόγων που κατέχουν τα Ταμεία που δέχθηκαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ανέρχεται στα 3,31 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), κατέχει ομόλογα 1, 46 δις ευρώ, το Επικουρικό Ταμείο του ΙΚΑ, (ΕΤΕΑΜ), 18,4 εκατ. ευρώ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), 162 εκατ. Ευρώ, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, (ΟΠΑΔ), 40 εκατ. ευρώ, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), 1, 06 δις ευρώ, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 69 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), 28 εκατ, ευρώ, το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) 238 εκατ. ευρώ και Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ) 60 εκατ. ευρώ.

Τα Ταμεία των οποίων οι διοικήσεις δεν αποδέχθηκαν την εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα του κουρέματος, κατέχουν συνολικά, με σημερινές αξίες, ομόλογα αξίας 3,4 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) κατέχει ομόλογα αξίας 1,5 δισ. ευρώ, το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), 823 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), 12,9 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), 709, 7 εκατ. ευρώ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), 382 εκατομμύρια ευρώ και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) 16,6 εκατ, ευρώ.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.