7 Ιανουαρίου 2013

17:52
1
Το είχανε ξαναβάλει κάποτε στη σελίδα, μας ζήτησαν να το ξαναβάλουμε.
Το συμφωνητικό που τα λέει ξεκάθαρα,(διαβάστε τα κόκκινα).
Η μη τήρηση της συμφωνίας επιφέρει μια διαφορά προς τα πάνω στις τιμές που όλοι εμείς πληρώνουμε.
Σε ποιανού τις τσέπες πηγαίνει αυτή η μη αμελητέα διαφορά;