1 Φεβρουαρίου 2012

00:26
Με νομοθετικές παρεμβάσεις του κατά την ψήφιση επί του συνόλου του πολυνομοσχεδίου για την εφαρμογή του μεσοπροθέσμου προγράμματος, ο υπουργός Οικονομικών, επέφερε μεταξύ άλλων τις παρακάτω αλλαγές, ως νομοτεχνικής φύσεως, ή εξαγγελθείσες κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου:

Ορίζεται ως ημερομηνία εφαρμογής της εξαίρεσης από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εργασιακή εφεδρεία, των υπαλλήλων των γραμματειών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας, η 27η Οκτωβρίου του 2011.

Ορίζεται ως ημερομηνία εφαρμογής της εξαίρεσης από την εφεδρεία, ποσοστών συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων που μεταφέρονται από την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, η 1η/1/2012.

Η σύσταση υποκαταστημάτων των δικηγορικών εταιρειών ανά την Ελλάδα, πραγματοποιείται σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ, ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεών του, μέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ που δημιουργήθηκαν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2010 (και όχι μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου κατά την αρχική του διατύπωση).


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.