12 Δεκεμβρίου 2011

23:54
Η πολιτική συμφωνία για τη δημιουργία ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου στην Ευρώπη, η τροποποίηση υφισταμένων κανονισμών για τη χρήση καταγραφικού μηχανισμού οδικών μεταφορών (ταχογράφος) και η πρόταση κανονισμού για την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, ήταν τα βασικά θέματα του Συμβουλίου υπουργών μεταφορών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Τις ελληνικές θέσεις υποστήριξε ο υπουργός υποδομών, μεταφορών και δικτύων Μάκης Βορίδης.

Στο Συμβούλιο επήλθε συμφωνία επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Πολωνικής Προεδρίας για τα θέματα ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου και ταχογράφου.

Σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, τα κράτη - μέλη υιοθέτησαν την έκθεση προόδου της Πολωνικής προεδρίας και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για ένα κοινώς αποδεκτό κείμενο κατά την διάρκεια της επόμενης Δανικής Προεδρίας της ΕΕ.

Για το θέμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ο υπουργός Μεταφορών, στην παρέμβασή του τόνισε ότι κύριος στόχος των νέων κατευθυντηρίων γραμμών θα πρέπει να είναι ένα ενοποιημένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα καλύπτει όλα τα κράτη - μέλη και θα αποτελέσει τη βάση για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τρόπων μεταφοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, οι προδιαγραφές του δικτύου και οι χρόνοι ολοκλήρωσής του θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε κράτους - μέλους, καθώς και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που επηρεάζουν την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων υποδομής.

Επεσήμανε δε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση των διαδρόμων μεταφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις απόψεις των κρατών - μελών .

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Βορίδης έλαβε μέρος σε προπαρασκευαστική σύσκεψη, σε υπουργικό επίπεδο, με τις αντιπροσωπείες της Ιρλανδίας και Λιθουανίας, με θέμα την προετοιμασία του επομένου «τρίο» Προεδρίας (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα) που θα αρχίσει την 1 Μαρτίου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.

Ο υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για την συμμετοχή της σε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες του 2012 για το «τρίο», ενώ -σε πρώτη φάση- ανέφερε ότι για θέματα χερσαίων και αεροπορικών μεταφορών, «αντιμετωπίζουμε θετικά τις πρωτοβουλίες που έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (όπως δέσμη μέτρων για τα αεροδρόμια, άνοιγμα αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών ).


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.