9 Νοεμβρίου 2011

07:40

Αντίθετο με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες είναι το άρθρο 31 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και αφορά τους μισθούς των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποστηρίζει η ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με εγκύκλιους που απέστειλε η ΓΣΕΕ στα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες της "με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιβάλλεται η κατάργηση των ΣΣΕ που καθορίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα ανώτατα κατά περίπτωση όρια αποδοχών, η επιβολή πλαφόν στις ήδη μειωμένες αποδοχές τους και η αντιστοίχηση, κατ' ανώτατο όριο, των αποδοχών τους με αυτές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα".

Την εγκύκλιο υπογράφουν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Κιουτσούκης.

Οπως αναφέρεται, "η ρύθμιση αυτή αγνοεί πλήρως το πραγματικό γεγονός της διαφορετικής σύνθεσης του μισθού και της εφαρμογής διαφορετικού συστήματος αμοιβής στις επιχειρήσεις αυτές, που βασίζεται τόσο στην επιχειρηματική ή/και παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών όσο και στα επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων τους και τις ειδικές συνθήκες εργασίας (π.χ. λόγω επικινδυνότητας ή λόγω του ανθυγιεινού αυτής).

"Οι συλλογικές ρυθμίσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται επί σειρά ετών στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι, εκτός όλων των άλλων, προσαρμοσμένες στα ιδιωτικο-οικονομικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 είναι , εκτός από ατελή, και απρόσφορα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

"Οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 (και ειδικά του άρθρου 31 το οποίο πραγματευόμαστε στην παρούσα εγκύκλιο) θίγουν τον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανατρέπουν θεσμικές ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο Σύνταγμα και σε σειρά αναγνωρισμένων Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών, οι οποίες βάσει του Συντάγματος (άρθρο 28 παρ.1) έχουν υπερνομοθετική ισχύ.

"Η νομική τεκμηρίωση που ακολουθεί αφορά κατά μείζονα λόγο και την ασυμβατότητα του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, καταλύεται η συλλογική αυτονομία, παραβιάζεται η συνδικαλιστική ελευθερία και η αρχή της αναλογικότητας".

Τέλος, η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι προτίθεται να παρέμβει υπέρ των εργαζομένων, που μέσω των οργανώσεων - μελών της εκπροσωπεί, και των σωματείων τους στα αρμόδια δικαστήρια όλων των βαθμών, προς υποστήριξη των αξιώσεών τους στους δικαστικούς αγώνες που πρόκειται να ανοίξουν στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα θα συνεχίσει να παρέχει, για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, νομική βοήθεια, σε συμβουλευτικό επίπεδο, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων από τους εργαζόμενους και τις οργανώσεις τους.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.