2 Νοεμβρίου 2011

19:04

Αν κάνετε τη σούμα βγαίνουν κοντά 9000 (εννιά χιλιάδες) ευρώ για τρείς μήνες.
Σαν πολλά δεν είναι για τηλεφωνικές υπηρεσίες σε έναν οργανισμό που δεν παράγει έργο παρα μόνο διαχειρίζεται;
Μέχρι και σύνδεση 3G χρεώνουν.
Γιατί γίνεται παρακράτηση από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων;
Ίσως γιατί τους έχετε σε ανοιχτή ομάδα (πέρα από τα υπηρεσιακά κάνουν και όπου αλλού θέλουν κλήσεις με δική τους χρέωση) και γιατί αυτό δεν γίνεται σε εμάς.
Υπόψιν πως στην ΕΘΕΛ δεν μπορούν ΟΥΤΕ μεταξύ τους να μιλήσουν οι οδηγοί.

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού 488,63 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμού
παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία “O.T.E” με ΑΦΜ: 094019245 και 1.Ο.Υ:
Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΏΝ που αφορά παροχή υπηρεσιών ραδιοδικτύου TETRA κατά
τη χρονική περίοδο από 01.07.2011 μέχρι 31.07.2011 .
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης του
Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2011.


Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού 2.407,44 Ευρώ στην εταιρεία «COSMOTE
A.E.» με ΑΦΜ:094493766 και
.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝKΝ για την εξόφληση
λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας κατά τη χρονική περίοδο από 22.07.2011
μέχρι 21.08.2011 η οποία θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία των
υπαλλήλων του Ο.Α.Σ.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης
του Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2011.


Εγκρίνουμε δαπάνη 599,50 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμών για το σύντομο
κωδικό (185) του τηλεφωνικού κέντρου του ΟΑΣΑ για την παροχή υπηρεσιών
κατά τη χρονική περίοδο από 23.06.2011 μέχρι 22.08.2011 στην εταιρεία “OTE
Α.Ε.” με ΑΦΜ: 094019245 και 0.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝGΝ.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης του
Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2011.


Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού 4.649,00 ευρώ στην εταιρεία “OTE Α.Ε.” με ΑΦΜ:
094019245 και 0.Ο.Υ Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝEΝ για την εξόφληση λογαριασμών
τηλεπικοινωνιακών τελών του τηλεφωνικού κέντρου του ΟΑΣΑ για τη χρονική
περίοδο από 23.06.2011 μέχρι 22.08.2011.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται


Εγκρίνουμε δαπάνη 173,50 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμών
τηλεπικοινωνιακών τελών στην εταιρεία “OTE Α.Ε.” με ΑΦΜ: 094019245 και
0.Ο.Υ.:Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝFΝ για την περίοδο από 23.06.2011 μέχρι 22.08.2011.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης του
Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2011.


Εγκρίνουμε δαπάνη 1.230,00 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμού OTE που
αφορά μισθωμένη γραμμή DIA DEDICATED INTERNET ACCESS για σύνδεση
στο INTERNET περιόδου τιμολόγησης 01-31/07/2011 στην εταιρεία “OTE” με
ΑΦΜ: 094019245 και 1.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝNΝ.


Εγκρίνουμε δαπάνη 40,31 Ευρώ για την εξόφληση λογαριασμού ασύρματης
σύνδεσης Internet 3G κατά το χρονικό διάστημα 22/08 – 21/09/2011 στην
εταιρεία ‘’VODAFONE ΑΕ’’ με ΑΦΜ :094349850 και
.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝQΝ.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης
του Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2011.


Εγκρίνουμε δαπάνη 869,61 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμού
τηλεπικοινωνιακών τελών στην εταιρεία “OTE” με ΑΦΜ: 094019245 και 1.Ο.Υ:
Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝEΝ, που αφορά πάγιες χρεώσεις υπηρεσιών VPN διασύνδεσης
με φορείς κατά τη χρονική περίοδο από 01.08.2011 μέχρι 31.08.2011.


Εγκρίνουμε δαπάνη 869,61 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμού
τηλεπικοινωνιακών τελών στην εταιρεία “OTE” με ΑΦΜ: 094019245 και 1.Ο.Υ:
Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝEΝ, που αφορά πάγιες χρεώσεις υπηρεσιών VPN διασύνδεσης
με φορείς κατά τη χρονική περίοδο από 01.09.2011 μέχρι 30.09.2011.


Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού 41,00 Ευρώ για την εξόφληση λογαριασμού
σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ κατά την περίοδο παροχής υπηρεσιών
από 01.07.2011 μέχρι 31.08.2011 στην εταιρεία «OTE A.E.» με ΑΦΜ:
094019245 και
.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝHΝ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.