13 Σεπτεμβρίου 2011

01:28
Πάρτι κάνουν οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες στον ΟΑΣΑ για προσφορά Νομικής υποστήριξης, Διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης Τεχνολογικών Καινοτομιών, Συγκοινωνιακών και Περιβαλλοντικών Θεμάτων και Οικονομικής εξειδίκευσης για την υποβοήθηση της υποτιθέμενης εξυγίανσης του Οργανισμού.

Κουστωδία από άπειρους Πολιτικούς Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους και Περιβαλλοντολόγους, από Νομικούς και Δικηγορικές Εταιρίες, ξεκοκαλίζουν τη «φτωχή Ψωροκώσταινα», που είναι ο ΟΑΣΑ ο Μητροπολιτικός Φορέας των Συγκοινωνιών όταν ο Ν 3920/3-3-11 επικαλείται εξυγίανση και αναδιάρθρωση των Αστικών Συγκοινωνιών για το γενικότερο Δημόσιο Συμφέρον, μέσα από καταγγελίες των Συμβάσεων Εργασίας και των Κανονισμών Εργασίας του Προσωπικού που ήδη πραγματοποιήθηκαν και από Mετατάξεις-Eφεδρείες και τελικά Απολύσεις των Eργαζομένων που είναι σε άμεση εξέλιξη και θα πραγματοποιούνται διευρυμένα για οικονομοτεχνικούς λόγους, όταν ο τριμηνιαίος απολογισμός των οικονομικών στοιχείων εμφανίζει απόκλιση από τον προϋπολογισμό μεγαλύτερη από το 10%.

Τα Ονοματεπώνυμα και οι αντίστοιχες αμοιβές των Προσώπων που προφανώς έχουν βρει τον τρόπο να πρωτοστατούν ως ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες παρά τον Διευθύνοντα κ. Δημητρίου Δημήτριο είναι τα ακόλουθα:

1. Σαρτζετάκη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Ειδική Σύμβουλος σε θέματα παρακολούθησης Συγκοινωνιακού έργου και Οικονομικής Απόδοσης έναντι αμοιβής 2.900 ευρώ μηνιαίως από 01/07/2011.

2. Βοσκάκη Ασημίνα, Μεταλλειολόγος Ειδική Σύμβουλος σε θέματα Διοικητικής Υποστήριξης & Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Περιβαλλοντικών Θεμάτων έναντι αμοιβής 2.152,50 ευρώ μηνιαίως από 01/10/2010.

3. Μπάλλας Γεώργιος, Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Καινοτομιών και Οδικής Ασφάλειας έναντι αμοιβής 2.300 ευρώ μηνιαίως από 01/04/2010 .

4. Μπακόλας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Διαχείρισης Έργων και Οικονομικών, που έχει αποχωρήσει την παρούσα, έναντι αμοιβής 3.500 ευρώ μηνιαίως από 01/04/10 μέσα στο Σεπτέμβριο του 2010 .

5. Παπαηλιού Γεώργιος, Νομικός Σύμβουλος επί θεμάτων εργατικού δικαίου που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αναδιοργάνωση του ΟΑΣΑ και των εταιριών συγκοινωνιακού έργου, η οποία σύμβασή του έχει λήξει θεωρητικά και ουσιαστικά από 31/12/2010 αλλά εξακολουθεί να εργάζεται έως σήμερα έναντι αμοιβής 3.500 ευρώ μηνιαίως.

6. Π.Σφηκάκης & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία που ασχολείται με τη νομική υποστήριξη του ΟΑΣΑ για τη διενέργεια του διαγωνισμού και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου της Τηλεματικής μέσω ΣΔΙΤ, έναντι αμοιβής μέχρι 23.616 ευρώ

Το ζήτημα που προφανώς προκύπτει για τον καθένα που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια αναντίστοιχη εικόνα εξυγίανσης στον ΟΑΣΑ, είναι ότι αν είναι απαραίτητοι όλοι οι προηγούμενοι Σύμβουλοι που χρυσοπληρώνονται χωρίς ωράριο και φυσική παρουσία, τότε γιατί δεν ήταν απαραίτητα 23 άτομα υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (νομικοί, οικονομολόγοι, συγκοινωνιολόγοι, μηχανογράφοι κ.λ.π) που διέθετε ο ΟΑΣΑ ως εργαζόμενους μισθωτούς και επέβαλλε μέσα από τον προσδιορισμό του πίνακα για το πλεονάζον προσωπικό στις 16/3/2011 να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες;

Ένα ακόμα ζήτημα που ανακύπτει είναι αν τελικά οι Διευθύνοντες που διορίζονται εμβόλιμα από την Κυβέρνηση μέσα στους χώρους της Διοίκησης και του Management, έχουν οι ίδιοι πραγματικά και ουσιαστικά προσόντα για αυτές τις θέσεις ή απλά είναι τα Golden Boys που εκφράζουν απαρέγκλιτα το κυβερνητικό πρόγραμμα και με βάση μόνο αυτό το κριτήριο έχουν επιλεχθεί για αυτές τις θέσεις;

Τέλος και πιο σημαντικό, οι Διευθύνοντες και τα ΔΣ των εταιριών των ΔΕΚΟ και πιο συγκεκριμένα στις Συγκοινωνίες, μετά από τόσο συγκεκριμένο Νόμο Εξυγίανσης, τι ευθύνες φέρουν για αυτή την κατασπατάληση αυτού του Δημοσίου Χρήματος, που είναι το Αίμα όλων μας, και ποιος τους τις αποδίδει;
Τι ευθύνες φέρουν για την απώλεια των καθημερινών εσόδων, όπως :

-την απώλεια των εσόδων κομίστρου από πλαστά και εισιτηριοδιαφυγή,

-των διαφυγόντων εσόδων από τις δωρεάν και μειωμένες μετακινήσεις μιας σειράς από Κοινωνικές Ομάδες και Υπουργεία, που εμπλέκονται πίσω από αυτές τις Κοινωνικές Ομάδες και εξακολουθούν να οφείλουν στον ΟΑΣΑ, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες
πιστώσεις κονδυλίων στον προϋπολογισμό αυτών των Υπουργείων, ενώ στο άρθρο 6 παρ.4 του Ν 3920/2011 υπάρχει προϋπόθεση η ύπαρξη της πίστωσης, πριν την υπογραφή της οποιασδήποτε Σύμβασης για μετακίνηση,

-την απώλεια των εσόδων από την προς εξέλιξη παραχώρηση από τον ΟΑΣΑ στην ιδιωτικού δικαίου εταιρία ΕΔΕΤ ΑΕ, της διαχείρισης και διανομής των μαθητικών και φοιτητικών paso από τον ΟΑΣΑ, που είναι μια εταιρία που κινείται για ίδιο όφελος μέσα από τη διακίνηση αυτών των δελτίων στους χώρους των Σχολείων και των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (όφελος που μέχρι πρότινος καρπώνονταν ο ίδιος ο ΟΑΣΑ);

Πόσο ο Ν 2190 μετά την κωδικοποίησή του από το Ν 3604/2007, μπορεί να αναδείξει και να χρεώσει με ευθύνες τους Διοικούντες που παίρνουν αποφάσεις εις βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και των Εργαζομένων, έτσι ώστε οι τελευταίοι συνεχώς να καλούνται με ολοένα και μεγαλύτερες περικοπές των μισθών τους και περισσότερες απώλειες των θέσεων εργασίας τους να πληρώνουν το «ΜΑΡΜΑΡΟ»;
Σύμφωνα με το άρθρο 22α, αντίστοιχες ενέργειες ή παραλείψεις μπορούν και δεν συνιστούν ευθύνη τους, γιατί με τη συνδρομή του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Δημοσίου μπορούν να προσδιοριστούν όλες οι προηγούμενες αποφάσεις ως εύλογες επιχειρηματικές αποφάσεις που ελήφθησαν με καλή πίστη. Η ίδια δε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Δημοσίου έρχεται κάθε χρόνο και απαλλάσσει όλα τα μέλη του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και παράπλευρα και επιπρόσθετα για τυχούσες διεκδικήσεις Τρίτων απέναντι της Διοίκησης υπάρχει Ασφαλιστική Κάλυψη για την Αστική τους Ευθύνη, από Ασφαλιστική Εταιρία, που την πληρώνουμε πάλι όλοι εμείς, από χρήματα του Δημοσίου, ένεκα 60.000 ευρώ ετησίως και τείνει αναπροσαρμογής του μεγέθους κόστους;

Τελικά στην Ελλάδα ανεχόμαστε να παραμένουμε ένα απέραντο Άσυλο για τις Αυθαιρεσίες και τα Ασύμμετρα Κόστη που μας προσδίδουν καθημερινά όλα αυτά τα Πολιτικά Πρόσωπα που χρήζουν Διοικητές όλων αυτών των Δημόσιων Οργανισμών, χωρίς να απολογούνται σε κανένα και για τίποτα, ξεφεύγοντας κάθε καθεστώς επιτήρησης από Ευρώπη και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Εμείς τους έχουμε επιτρέψει να εξακολουθούν να λυμαίνονται από τις σάρκες μας και εμείς να αποδεχόμαστε να παραμένουμε «Προμηθείς και Δεσμώτες» ενός άκρατου Παραλογισμού και Ασυδοσίας που δεν σταματάει ποτέ.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.