22 Ιουνίου 2011

20:16
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) προειδοποιεί στην ετήσια έκθεσή του για την κοινωνική κατάσταση στον κόσμο. Τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται σε χώρες όπως η Ελλάδα απειλούν την παγκόσμια ανάκαμψη. Παράλληλα, ο ΟΗΕ καλεί τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις στην χάραξη της πολιτικής τους.

«Τα μέτρα λιτότητας που υιοθετούνται για την αντιμετώπιση του υψηλού κυβερνητικού χρέους σε μερικές από τις ανεπτυγμένες οικονομίες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, δεν απειλούν απλώς την απασχόληση και τις κοινωνικές δαπάνες αλλά καθιστούν παράλληλα την ανάκαμψη περισσότερο αβέβαιη και εύθραυστη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή του ο ΟΗΕ.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιδρούν με σύνεση στις πιέσεις για δημοσιονομική εξυγίανση και την υιοθέτηση μέτρων λιτότητας αν δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάκαμψη των οικονομιών τους», συνεχίζει η έκθεση.

Οι οικονομολόγοι του ΟΗΕ δηλώνουν ότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τις προηγμένες οικονομίες αλλά και τις αναδυόμενες χώρες. Όπως μάλιστα σημειώνουν, οι αναπτυσσόμενες χώρες που ωφελούνται από τα προγράμματα του ΔΝΤ δέχονται επίσης πιέσεις για μείωση των δημοσίων δαπανών και υιοθέτηση μέτρων λιτότητας.

Για αυτό τον λόγο, είναι «απαραίτητο», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να αναθεωρηθεί «η φύση και οι βασικοί στόχοι των όρων» που τίθενται από τους διεθνείς οργανισμούς στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

«Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές κοινωνικές αναταραχές κατά τη χάραξη οικονομικής πολιτικής» προκειμένου να μην αποθαρρύνουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, σημειώνει ο ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Οργανισμός ασκεί αυστηρή κριτική στους όρους πίστωσης που τίθενται από οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως σημειώνει, οι 31 από τις 41 συμφωνίες που έχουν συναφθεί με το ΔΝΤ περιλαμβάνουν προκυκλική πολιτική – όπως η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων – που θα μπορούσε να επιδεινώσει την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Αντίθετα, καταλήγει η έκθεση, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν με συστηματικό τρόπο αντικυκλικές σταθεροποιητικές πολιτικές.

Πηγή: ΑΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.