8 Απριλίου 2011

11:11

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΝΕΒΑΖΩ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.


Το ΣΑΣΘ αποφάσισε τη δημοπράτηση σύμβασης με αντικείμενο την «Έρευνα συμπεριφοράς επιβατών δημόσιων αστικών συγκοινωνιών με την τεχνική των δηλωμένων προτιμήσεων».

Θεσσαλονίκη, 13.01.11
Αρ. Πρωτ. 40

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΣΘ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α 71/10.04.01) περί Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα
  2. τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμό Α-15932/1161 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 458/13.04.2006)
  3. τις ανάγκες του ΣΑΣΘ που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στο έργο «Civitas Catalist» στη θεματική ενότητα «Προώθηση Δημόσιων Επιβατικών Συγκοινωνιών» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη δημοπράτηση σύμβασης με αντικείμενο την «Έρευνα συμπεριφοράς επιβατών δημόσιων αστικών συγκοινωνιών με την τεχνική των δηλωμένων προτιμήσεων», υπό τους όρους της συνημμένης στην παρούσα με αριθμό 1/2011 πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΣΘ

Καθηγητής Παναγιώτης Παπαϊωάννου
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.