28 Απριλίου 2011

08:58
Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κου Μηνά Αναλυτή

Θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι το Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ), ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης.


Τι σημαίνει όμως σύστημα;


Ανατρέχοντας στο λεξικό θα δούμε ότι ως σύστημα ορίζεται «ένα σύνολο στοιχείων που αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται με βάση καθορισμένους κανόνες».


Αυτό σημαίνει ότι εάν σε οποιοδήποτε σύστημα -είτε αυτό είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα είτε όχι- τα επιμέρους στοιχεία σταματήσουν να λειτουργούν και να συνεργάζονται βάσει των προκαθορισμένων κανόνων ή στη χειρότερη των περιπτώσεων αυτονομηθούν, τότε η έννοια του συστήματος παύει πλέον να υφίσταται. Το «όλον» διασπάται εις τα εξ ων συνετέθη και καταρρέει.


Το να προσεγγίζεται η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία ως ένα συνεκτικά δομημένο σύστημα είναι σημαντικό, διότι όπως αναφέρεται στη φετινή Έκθεση που εξέδωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και παρατίθεται στη συνέχεια «Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια είναι ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος τομέας και απαιτεί την παρέμβαση πολλαπλών αρχών και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων».


Πολιτεία, αρμόδιες αρχές και κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να συνεργάζονται, ο καθένας στο χώρο ευθύνης του, ώστε το σύστημα να επιτυγχάνει το στόχο του, δηλαδή συνεχή βελτίωση για την επίτευξη και τη διατήρηση αξιοπρεπών, ασφαλών και υγιών εργασιακών συνθηκών.


«Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις»... Η φετινή αφίσα αναδεικνύει τα δομικά μέρη τού Συστήματος Διαχείρισης τής Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας: Σχεδιασμός → Δοκιμή → Έλεγχος → Εφαρμογή. Ενός Συστήματος που πρέπει να έχει την πρόληψη ως κομβικό σημείο, στο οποίο συγκλίνουν όλες οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.