17 Μαρτίου 2011

19:52
Tης Όλγας Σαράφη

"Η Οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων (96/71/ΕΚ) αποτελεί το κύριο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση των συνθηκών που δε θα επιτρέπουν την κατάχρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών για λόγους "κοινωνικού ντάμπινγκ".

Παρ' όλα αυτά παραμένουν ακόμα κάποια προβλήματα εφαρμογής και επιβολής, που πηγάζουν από την ερμηνεία της Οδηγίας", απάντησε ο Lazlo Andor, Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης σε ερώτηση σχετικά με την έξαρση φαινομένων καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων στην ΕΕ στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, και ιδίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετέπειτα ύφεσης.

"Η Επιτροπή προπαρασκευάζει μια νομοθετική πρωτοβουλία για να βελτιωθεί και να εναρμονιστεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η Οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζομένους σε όλη την Ένωση, αλλά και να εξασφαλιστεί η επαρκής διασφάλιση των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων εργαζομένων και η εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών", υπογράμμισε ο κ. Andor, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ζητήματος.

Παράλληλα, ο Επίτροπος δεν παρέλειψε να τονίσει τη σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία διαβούλευσης και αποτίμησης του κοινωνικού αντίκτυπου στην προοπτική κατάθεσης της νομοθετικής πρότασης το 2011.

Ένα από τα πιο κρίσιμα και δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων της είναι το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπινγκ, το οποίο έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την πρόσφατη διεύρυνση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μάλιστα, η ΕΕ δραστηριοποιείται προς την καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου, που ουσιαστικά πλήττει καίρια το ανταγωνιστικό της προφίλ και έχει προκαλέσει την αποβιομηχανοποίηση πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, δε, το κοινωνικό ντάμπινγκ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κεκτημένο, γεγονός που επιτείνεται λόγω των άκριτων οικονομικών αναδιαρθρώσεων, που υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξόδου από την ύφεση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, με τις μακροοικονομικές επιταγές να μονοπωλούν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πολιτικές, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δείχνει να αποδομείται επιφέροντας δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στη μεγάλη πλειοψηφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.