30 Μαρτίου 2011

13:21
1
Έχει υπολογιστεί πως κάθε χρόνο 30,3 εκατομμύρια λίτρα χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων παράγονται από αυτοκίνητα και φορτηγά παγκοσμίως. Καθώς μια μικρή ποσότητα από αυτό μετατρέπεται ξανά σε λάδι η καίγεται για θέρμανση το υπόλοιπο απλά πετιέται. Εννοείτε πως καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον...

Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Cambridge ανακοίνωσαν πως ανακάλυψαν μια νέα διαδικασία οπού με την βοήθεια μικροκυμάτων μπόρεσαν να μετατρέψουν το χρησιμοποιημένο λάδι σε καύσιμο, δηλαδή βενζίνη και πετρέλαιο.

Επιστήμονες χρησιμοποιούσαν ήδη μια τεχνική η οποία ονομάζετε πυρόλυση για να ανακυκλώνουν το λάδι. Μια τεχνική που απαιτεί το λάδι να θερμανθεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σε απουσία οξυγόνου. Το λάδι όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, διασπάτε σε ένα μείγμα από αέρια, υγρά και στερεά παράγωγα. Τότε τα αέρια και τα υγρά μπορούν να μετατραπούν σε καύσιμο. Οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Cambridge λένε πως η συμβατική μέθοδος πυρόλυσης δεν θερμαίνει το λάδι ομοιόμορφα με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι δύσκολη και αναποτελεσματική

Αυτό που έκαναν οι επιστήμονες ήταν να προσθέσουν στο λάδι ένα υλικό το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφάει τα μικροκύματα πριν την υποβάλλουν σε μια διαφορετική μέθοδο πυρόλυσης όπου χρησιμοποιεί μικροκύματα για να θερμάνουν το λάδι. Η προσθήκη του συγκεκριμένου σαπροφυτικού υλικού είχε σαν αποτέλεσμα το λάδι να θερμαίνεται ομοιόμορφα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να μετατρέψουν το 90% του μείγματος σε καύσιμο.

Επικεφαλής της έρευνας, Howard Chase, καθηγητής βιοχημικής μηχανικής, πιστεύει πως η μοναδική αυτή μέθοδος πυρόλυσης έχει μεγάλες πιθανότητες να τη δούμε σύντομα στο εμπορικό επίπεδο.

GADGETNEWSGR.BLOGSPOT.COM

1 σχόλια:

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.