1 Μαρτίου 2011

17:20Ο νεοεισερχόμενος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας λαμβάνει 1.260 ευρώ και ο αντίστοιχος υπάλληλος στο υπουργείο Οικονομικών 2.309 ευρώ.

Οριστικοποιείται εντός των ημερών η θέση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα που θα εφαρμοστεί από τον προσεχή Ιούλιο και θα περικόπτει επιδόματα και τελικές αμοιβές των υψηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων.

Το νέο μισθολόγιο θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα εξελίξεων στο δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι η τρόικα επιβάλλει ταυτόχρονα αθρόες μετατάξεις, αλλά και μείωση της απασχόλησης, για την εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, το 2012.

Τα δύο υπουργεία έχουν παραλάβει τα δύο πορίσματα, της επιτροπής στελεχών των δύο υπουργείων, αλλά και της εταιρείας Hay Group A.E & Icap Group και διαμορφώνουν με βάση αυτά την κυβερνητική πρόταση, η οποία θα τεθεί σε διάλογο με την ΑΔΕΔΥ για να λάβει κατόπιν τη μορφή νομοσχεδίου και να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Κεντρικός στους στόχος είναι η μείωση των συνολικών αμοιβών των υπαλλήλων των «προνομιούχων» υπουργείων, ώστε να υπάρξει σύγκλιση με τις αμοιβές των υπαλλήλων που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες. Το μεγάλο επιχείρημα των δύο υπουργείων είναι η διαφορά στις αποδοχές του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο οποίος στο υπουργείο Εθνικής ’μυνας λαμβάνει 1.260 ευρώ και ο αντίστοιχος υπάλληλος στο υπουργείο Οικονομικών 2.309 ευρώ, και θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει σύγκλιση, μέσα από την κατάργηση ορισμένων επιδομάτων. Αρχικά θα καταργηθούν επιδόματα που δεν είναι ενιαία για όλους τους υπαλλήλους.

Κατόπιν ορισμένα επιδόματα θα ενσωματωθούν στους βασικούς μισθούς και θα διατηρηθούν κάποια επιδόματα όπως οικογενειακών βαρών, σπουδών και θα καθιερωθεί και ένα ακόμα το επίδομα παραγωγικότητας.

Οι μελέτες

Στις μελέτες, γίνεται παρουσίαση της δομής του μισθολογίου, (κεντρική διοίκηση: υπουργείων, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και τα ειδικά μισθολόγια). Επίσης, πέρα από την περιγραφή της δομής των τακτικών αποδοχών (για διάφορα επίπεδα κατηγοριοποίησης) περιγράφονται και οι λοιποί παράγοντες (π.χ. επιδόματα, υπερωρίες, έξοδα μετακίνησης, άλλες αμοιβές κ.λπ.) που διαμορφώνουν το τελικό ύψος των ακαθάριστων αποδοχών, καθώς και η συχνότητα της προβλεπόμενης χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων.

Γίνεται επίσης πρόβλεψη για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο τομέα, αλλά και του ύψος της απασχόλησης, με το σενάριο των προσλήψεων 1 για κάθε 5 αποχωρήσεις, με το συνυπολογισμό των υποχρεωτικών διορισμών απόφοιτων στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, σχολής δημόσιας διοίκησης, επιτυχόντες ΑΣΕΠ μετατάξεις από ΔΕΚΟ προς φορείς γενικής κυβέρνησης κ.λπ.).

Επίσης υποβλήθηκαν στοιχεία που αφορούν στον υπολογισμό της μέσης αμοιβής - προβλεπόμενη και πραγματική - ανά κατηγορία εργαζόμενων, η ηλικιακή κατανομή εργαζόμενων ανά κλιμάκιο μισθών και συνολικών αμοιβών, τα ποσοστά πρόσθετων αμοιβών στο σύνολο των αποδοχών ανά κατηγορία και ανά φορέα, το επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά στα διαρθρωτικά της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, το ισοζύγιο των αποχωρήσεων / προσλήψεων και των μετατάξεων, νέα δεδομένα θέτει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο αναφέρει ρητώς ότι «η μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις. Ο κανόνας εφαρμόζεται επίσης στο προσωπικό που μετατίθεται από τις δημόσιες επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση σε φορείς του δημοσίου. Η μείωση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα 1 προς 5 θα πρέπει να αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ».


http://www.naftemporiki.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.