15 Φεβρουαρίου 2011

00:20
Συνεδρίασε σήμερα η ΟΚΕ για την διαμόρφωση της εισήγησης όσον αφορά την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας καθώς και για την εισήγηση της εξυγίανσης των αστικών συγκοινωνιών.

Το κείμενο της Γνώμης αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η ανάδειξη του ΟΑΣΑ ως αποκλειστικού υπεύθυνου για το σχεδιασμό, συντονισμό και έλεγχο του συνόλου των δικτύων και μέσων δημόσιας μεταφοράς δίνει τέλος στην πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων.

Επίσης, η προτεινόμενη συγχώνευση των υπαρχόντων φορέων σε δύο Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) μεγιστοποιεί τη συμπληρωματικότητα των μέσων και συντελεί στην ορθολογική αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων.

Οφείλει, όμως, να επισημάνει ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται σχετικά με θέματα σχέσεων Πολιτείας και φορέων, χρηματοδότησης και τρόπου λειτουργίας διέπονται πρωτίστως από μία στενή οικονομική λογική και δευτερευόντως εξυπηρετούν την ποιότητα του προσφερόμενου έργου και τον κοινωνικό χαρακτήρα των συγκοινωνιών.

Στο σημείο αυτό η Ο.Κ.Ε. θέλει για μία ακόμα φορά να τονίσει το χαρακτήρα των συγκοινωνιών ως δημόσιο αγαθό, αρχή η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε επικείμενη ή μελλοντική μεταρρύθμιση.

Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι διέπονται από μία «οριζόντια» λογική, η οποία έχει μειονεκτήματα, καθώς αγνοεί τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα. Η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι θα έπρεπε να προηγηθεί των μετατάξεων η ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων, από τα οποία θα καθορίζονταν οι ανάγκες εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου και τα οποία θα οδηγούσαν στα νέα οργανογράμματα και το αναγκαίο προσωπικό.

Σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων, αυτές προτείνεται να ρυθμιστούν μέσα από νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα έχει ως βάση τις ισχύουσες διατάξεις των ΕΣΣΕ και την τροποποίηση των Κανονισμών, μετά από διάλογο και συλλογική διαπραγμάτευση των δύο πλευρών.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.