21 Φεβρουαρίου 2011

05:36
Εν μέσω απεργιών, στάσεων εργασίας και ενός κυκλοφοριακού κομφούζιου, οι δημόσιες συγκοινωνίες εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής αναδιαρθρώθηκαν και επίσημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τις βραδινές ώρες της Τρίτης 15 Φεβρουαρίου. Το νομοσχέδιο προβλέπει συγχωνεύσεις όλων των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ, ήτοι ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ. Ουσιαστικά η ΕΘΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΛΠΑΠ, με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη, και μετονομάζεται σε Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ). Η ΑΜΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΣΑΠ και το ΤΡΑΜ και μετονομάζεται σε Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ).
Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή και τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις μεταφορές με την οποία η άρνηση πληρωμής διοδίων καθίσταται παράβαση του ΚΟΚ, ενώ η μη καταβολή κομίστρου στις δημόσιες συγκοινωνίες μετατρέπεται σε πταίσμα.

Παλαιά χρέη, νέοι έλεγχοι
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα χρέη των συγχωνευομένων εταιρειών έναντι του Δημοσίου, τα οποία και θα αποτελέσουν χρέη των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, διαγράφονται εξολοκλήρου από τις οικονομικές καταστάσεις τους και μεταφέρονται ως έχουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Το ελληνικό Δημόσιο, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, αναλαμβάνει το υπόλοιπο του υφιστάμενου οφειλόμενου τραπεζικού δανεισμού (κεφάλαιο και τοκοχρεολύσιο) των εταιρειών. Το νομοσχέδιο προβλέπει πως κάθε εταιρεία του ομίλου ΟΑΣΑ υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση 2 τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της χρήσης τον ετήσιο προϋπολογισμό εκμετάλλευσης και στο τέλος κάθε μήνα το σύνολο των εισπράξεων όλων των προϊόντων κομίστρου που πουλά. Επίσης, οι αλλαγές στις μεταφορές αναμένονται ιδιαίτερα ακριβές. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από στοιχεία που προκύπτουν από την ειδική έκθεση της Βουλής για τα οικονομικά αποτελέσματα του νομοσχεδίου, η ετήσια δαπάνη από τη χορήγηση επιδότησης στον ΟΑΣΑ (το πολύ σε ποσοστό μέχρι 40% του λειτουργικού κόστους του) εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 214.650.000 ευρώ. Σύμφωνα με την εισηγητική μελέτη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η δαπάνη ανάληψης από το Δημόσιο του υφιστάμενου υπόλοιπου τραπεζικού δανεισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών σε βάθος χρόνου μέχρι το 2018 ανέρχεται στα 2,826 δισ. ευρώ. Η καταβολή επιχορήγησης για τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΑΣΑ για τη διετία 2011-2013 ανέρχεται στα 160 εκατ., ενώ η απώλεια εσόδων για το κράτος από τη διαγραφή των χρεών των εταιρειών εκτιμάται στα 752 εκατ. Η επιβάρυνση των φορέων υποδοχής για τους μεταφερόμενους Α΄ φάσης θα αγγίξει τα 30 εκατ. ετησίως.
Οι εργαζόμενοι στο στόχαστρο
Το νομοσχέδιο εισάγει έναν σημαντικό διαχωρισμό με δύο κατηγορίες «προβληματικού», υπό μετάταξη προσωπικού. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε «πλεονάζον προσωπικό Α΄ και Β΄ φάσης». Η Α΄ φάση αφορά σε κάθε εργαζόμενο των παλαιών φορέων και του ΟΑΣΑ που «δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του», με αποτέλεσμα να πρέπει να μεταφερθεί σε φορέα υποδοχής. Ως τέτοιος ορίζεται κάθε δημόσια υπηρεσία ή οργανισμός, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από δημόσια αρχή, αυτοτελής ή ανεξάρτητη αρχή, δήμος ή περιφέρεια (1ος ή 2ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης).
Σύμφωνα με διασταυρωμένα στοιχεία της γενικής γραμματείας Μεταφορών, του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, πρόκειται συνολικά για 1.500 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από την ΕΘΕΛ (640 άτομα) και τον ΗΣΑΠ (390 άτομα). Το σύνολο των υπό μετάταξη εργαζομένων, μειούμενο ανάλογα σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων μετά τις 20/12/2010, αναλύεται στον πίνακα:
Επίσης, με την έναρξη ισχύος του καινούργιου νόμου λήγει, τερματίζεται και ανακαλείται κάθε απόσπαση εργαζομένου από οποιονδήποτε παλαιό φορέα ή τον ΟΑΣΑ σε οποιαδήποτε εταιρεία ή υπηρεσία. Όλοι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι επιστρέφουν στον παλαιό φορέα από όπου είχαν αποσπαστεί. Όσοι δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβασή τους με το φορέα υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωση.
Κατόπιν ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει και δεύτερη, για το εναπομείναν πλεονάζον προσωπικό, έτσι όπως θα καθοριστεί από τα διοικητικά συμβούλια των νέων φορέων και του ΟΑΣΑ, με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους. Ο υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνει το πλεονάζον προσωπικό Β΄ φάσης ή τροποποιεί αυτό ή το καταρτίζει εξαρχής σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως από τα διοικητικά συμβούλια των νέων φορέων και του ΟΑΣΑ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.