2 Δεκεμβρίου 2010

21:47
Θα γνωρίζετε βέβαια ότι βάσει του: Άρθρου 81του Κ.Ο.Κ. Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων και της παραγράφου 25 του αυτού άρθρου ότι : Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Επικοινωνιών μπoρεί να επιβάλλεται o εφoδιασμός των αυτoκινήτων, των υπ’ αυτών ρυμoυλκoυμένων, των τρίτροχων οχημάτων, των μoτoσικλετών και των μoτoπoδηλάτων και με άλλα, εκτός των πιo πάνω, εξαρτήματα ή συσκευές (π.χ. πυροσβεστήρες), πoυ πρooρίζoνται για την ασφάλεια των οχημάτων αυτών ή των άλλων επί της oδoύ οχημάτων, τη βελτίωση τoυ εξoπλισμoύ τoυς και την εξυπηρέτηση τoυ δι’ αυτών εκτελoύμενoυ έργoυ. Mε την αυτήν απόφαση μπορεί να επιβάλλεται o εφοδιασμός όλων των οδικών σχημάτων με κιβώτιο το oπoίo θα περιέχει υγειoνoμικό υλικό πρώτων βοηθειών

Τα παραπάνω τα προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. για όλα τα οχήματα και δεν είδα πουθενά να εξαιρεί τα τρόλλεϋ.

Επομένως και απευθυνόμενος προς τους υπεύθυνους θα κάνω 2 ερωτήσεις:
1ον Που βρίσκονται κριμένα τα φαρμακεία(ειδικά κιβώτια υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών) των οχημάτων τρόλλεϋ σειράς 6000 και 7000? Διότι όσο και εάν έχω ψάξει στην ειδική κρύπτη (διότι περί κρύπτης επρόκειτο) δεν έχω ανακαλύψει ακόμη κανένα τέτοιου είδους κιβώτιο.

2ον Στα οχήματα τρόλλεϋ σειράς 8000 και 9000 τώρα, η θέση τοποθέτησης του ειδικού κιβωτίου υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών(προσέξτε τι γράφω... η θέση τοποθέτησης) είναι σε πολύ εμφανές και εύκολα προσβάσιμο από τον οδηγό σημείο, καθώς βρίσκετε σε ειδικά διαμορφωμένο ντουλάπι(φωτογραφία) στο άνω μέρος και αριστερά της θέσης του οδηγού(μέσα στην καμπίνα οδηγού) με ένα μεγάλο ερωτηματικό ? όμως .
Το ντουλάπι αυτό κύριοι το γνωρίζετε ότι δεν είναι απλά κλειδωμένο, αλλά βιδωμένο?
Το τι εμπεριέχεται μέσα σε αυτό? Άγνωστο...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.