8 Δεκεμβρίου 2010

17:15
..... Μεταφέρουμε στα ΗΛΠΑΠ ΑΕ, τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ, Ολυμπιακής Αεροπορίας . Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενές θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως:
Μεταφέρουμε στα ΗΛΠΑΠ ΑΕ, τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ, Ολυμπιακής Αεροπορίας . Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες με την παρούσα απόφαση προσωποπαγείς θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως:
Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων.

(Αριθμ. βεβ. ΗΛΠΑΠ 5321/15−11−2010)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.