19 Νοεμβρίου 2010

23:47
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο ισοδυναμεί με το άθροισμα των αποτελεσμάτων, θετικών ή αρνητικών, που επιφέρει η τήρηση της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί του κόστους και των εσόδων του φορέα δημοσίων υπηρεσιών.Για να υπολογίσει το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα, η αρμόδια αρχή καθοδηγείται από το ακόλουθο σύστημα:

κόστος που προκύπτει σε σχέση με υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή δέσμη υποχρεώσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών που επιβάλλει αρμόδια αρχή ή αρχές και οι οποίες περιλαμβάνονται σε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή/και σε γενικό κανόνα,

μείον οποιαδήποτε θετικά οικονομικά αποτελέσματα που παράγονται εντός του δικτύου της δραστηριότητας στο πλαίσιο της ή των εν λόγω υποχρεώσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών,

μείον οι εισπράξεις από τιμολόγια ή άλλα έσοδα που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση της ή των εν λόγω υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας,

συν εύλογο κέρδος, ίσον καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα.


Ως εύλογο κέρδος πρέπει να νοείται το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου που θεωρείται σύνηθες για τον τομέα, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, και στο οποίο συνυπολογίζεται ο κίνδυνος, ή η απουσία κινδύνου, για τον φορέα δημόσιας υπηρεσίας λόγω της παρέμβασης της δημόσιας αρχής.

Η μέθοδος αποζημίωσης πρέπει να προτρέπει στη διατήρηση ή την ανάπτυξη:

— αποτελεσματικής διαχείρισης από τον φορέα δημόσιας υπηρεσίας, η οποία να μπορεί να
αξιολογηθεί αντικειμενικά, και

— προσφοράς υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών αρκετά υψηλής ποιότητας.

Καταλάβατε τώρα ;;;;; Αυτά αναφέρονται στην απόφαση της Ε.Ε για τις δημόσιες υπηρεσίες και τώρα αρχίζει το θέατρο της υποκρισίας .

Μπορείτε να μου πείτε τι απο τα παραπάνω υπολόγισε η αρμόδια αρχή και έβγαλε το παρακάτω ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική αντισταθμιστική καταβολή για τον ΟΑΣΑ :

Καμία σχέση με την πραγματικότητα.


Αν δεν καταλάβατε τον τρόπο που γίνεται ο υπολογισμός της αποζημίωσης στην επόμενη ανάρτηση (όποτε γίνει ) σας έχω ένα παράδειγμα με πραγματικά στοιχεία για να αρχίσετε να καταλαβαίνετε ...................... το ύπουλο παιχνίδι κατά του ΟΑΣΑ .

Συνεχίζεται................

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.