9 Οκτωβρίου 2010

12:10
1

1.Έγώ είμι Κύριος ό Δανειστής σου, ούκ έσονται σοι δανειστές έτεροι πλην έμοϋ.
2.Ού εκποιήσεις σε έτερον εϊδωλον κινέζον ή Ρώσον, ουδέ παντός δικαίωμα πλην ημών , όσα έν τω ούρανω άνω καί όσα έν τη γη κάτω και όσα έν τοις ΰδασιν ύποκάτω της γης.
3.Ού λήψει τό όνομα τοϋ Κυρίου του δανειστού σου έπϊ ματαίω.
4.Έξ ημέρας έργα και εξοφλήσεις πάντα τά τέλη σου. Τη δέ ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω σπρεντ σου.
5.Τίμα τό ΔΝΤ σου και τήν Ε.Ε σου, ϊνα ευ σοι πίνουσι το αίμα με καλαμάκιον και ϊνα μακροχρόνιος χρέη εστί έπϊ της γης.
6.Ού αναδιαρθώσεις.
7.Ού πτωχεύσεις.
8.Ού επαναστατήσεις.
9.Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τοϋ Μνημονίου σου στατιστικήν μαρτυρίαν ψευδή.
10.Ούκ επιθυμήσεις αυξήσεις και δικαιώματα όσα τω πλησίον σου έστι.

Πηγή ανάρτησης & Πηγή φωτογραφίας

1 σχόλια:

  1. Από ότι θα αντιληφθήκατε υπάρχουν οι Δέκα Εντολές της εικόνας και οι Δέκα Εντολές της ανάρτησης...
    Διαλέγεται και τηρείτε αυτές...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.