14 Δεκεμβρίου 2012

13:16
Όλα τα παρακάτω ,όπως και προηγούμενες αναρτήσεις αναφέρονται στην πράσινη Βίβλο του 1995.
Στο τέλος της σελίδας μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη....

Εισιτήρια

Τα συστήματα εισιτηρίων είναι συχνά περίπλοκα και ο τρόπος πληρωμής
υπερβολικά περιοριστικός
Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει
μόνο η δυνατότητα χρήσης προπληρωμένων εισιτηρίων, χωρίς τη δυνατότητα
αγοράς εισιτηρίου επάνω στο όχημα, ή απαιτείται το ακριβές αντίτιμο χωρίς να
δίνονται ρέστα.
Η εφαρμογή ενός ενιαίου και εναρμονισμένου συστήματος
εισιτηρίων καθιστά ευκολότερες τις μετακινήσεις για τους επιβάτες εφόσον έχουν
τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα εισιτήριο στην αρχή της διαδρομής, το οποίο
θα ισχύει μέχρι το τέλος. Όπου εφαρμόστηκαν παρόμοια συστήματα,
συνοδεύτηκαν από αύξηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών.
Η ολλανδική κάρτα "Nationale Strippen Kart",
αποτελείται από 2, 3, 15 και 45 ακυρώσιμα
εισιτήρια, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε
μία ζώνη· όσο περισσότερες ζώνες διασχίζει
κανείς, τόσο περισσότερα εισιτήρια θα πρέπει
να ακυρώσει· η κάρτα ισχύει για ολόκληρη τη
χώρα.
ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ:
ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Στο πλαίσιο του προγράμματος τηλεματικής για τις Γενικευμένες και Προηγμένες
Καινοτομίες Χρέωσης των Αστικών Συγκοινωνιών (GAUDI), το οποίο
χρηματοδοτείται από την ΕΕ, εφαρμόζεται δοκιμαστικά στο Δουβλίνο η χρήση της
κάρτας πολλαπλών χρήσεων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις δημόσιες
μεταφορές, για την πληρωμή των τελών στάθμευσης και των τηλεφωνικών κλήσεων.
Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη υπηρεσία, η κάρτα χρεώνει αυτόματα τις
ανάλογες μονάδες.

H Carte Orange πρωτοκυκλοφόρησε το
1975 και καλύπτει όλα τα μέσα
μεταφοράς. Ο αριθμός των
διακινούμενων με λεωφορείο επιβατών
αυξήθηκε κατά 36%
Με την Travelcard, η οποία
πρωτοκυκλοφόρησε το 1982 και ισχύει
για τον υπόγειο σιδηρόδρομο, στα
λεωφορεία και στα τρένα, η χρήση των
δημόσιων μεταφορών αυξήθηκε κατά
16%, σε μια περίοδο που η χρήση τους
σε άλλες χώρες μειωνόταν

Ένα παράδειγμα κάρτας που καλύπτει
μία ολόκληρη περιφέρεια, είναι η
"Περιφερειακή Περιβαλλοντική Κάρτα"
του Φράιμπουργκ, η οποία παρέχει το
δικαίωμα στους επιβάτες να ταξιδεύουν σε
ολόκληρη την περιφέρεια,
χρησιμοποιώντας 14 διαφορετικές
εταιρείες τα σαββατοκύριακα, με μία και
μόνη κάρτα μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι
δύο ενήλικες και τέσσερα παιδιά.

Ένα παράδειγμα ενοποίησης των κομίστρων είναι η περίπτωση της Rhein-Main
Verkehrsverbund που δημιουργήθηκε στις 27 Μαΐου 1995 και προέβη στη
συγχώνευση 115 εταιρειών εκμετάλλευσης και στην ενοποίηση 150 συστημάτων
κομίστρων -τα οποία κάλυπταν 4,9 εκατ. ανθρώπους σε έκταση 14.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων - σε ένα και μοναδικό σύστημα εκμετάλλευσης, με
ενιαίο σύστημα εισιτηρίων και ενιαίο σύστημα κομίστρων. Ένα πρόβλημα που
παρουσιάζουν τα εισιτήρια που περιλαμβάνουν περισσότερους από ένα φορείς,
είναι η κατανομή των εσόδων.
Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, όλο και
περισσότερες εταιρείες εκμετάλλευσης στρέφονται στα "Προηγμένα Συστήματα
Εισιτηρίων", τα οποία κάνουν χρήση της μικροηλεκτρονικής.

Οι απλούστερες κάρτες αυτού του είδους επιτρέπουν
ένα σταθερό αριθμό μετακινήσεων, ο οποίος
μειώνεται ανάλογα με τη χρήση της κάρτας. Οι πιο
περίπλοκες "έξυπνες κάρτες" έχουν ενσωματωμένη
μνήμη, η οποία μπορεί να διακρίνει το ύψος του
κομίστρου ανάλογα, για παράδειγμα, με την
απόσταση που πρόκειται να διανυθεί ή την ώρα της
ημέρας. Εκτός από τη δυνατότητα ακριβέστερης
διανομής των εσόδων μεταξύ των φορέων
εκμετάλλευσης, τα προηγμένα συστήματα εισιτηρίων
αποτελούν ένα πολύτιμο μέσο διαχείρισης που
παρέχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του
συστήματος, δίνοντας του, κατ' αυτό τον τρόπο, τη
δυνατότητα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ανάγκες των πελατών.
Μπορούν, για παράδειγμα, να
πληροφορήσουν το φορέα εκμετάλλευσης εάν μια
συγκεκριμένη υπηρεσία, ή μέρος της, χρησιμοποιείται
περισσότερο κάποιες συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες της
ημέρας, παρέχοντας του τη δυνατότητα να προβλέψει
την παροχή επιπλέον υπηρεσιών αυτές τις ημέρες ή
ώρες.
Σταθμοί πολλαπλών μέσων μεταφοράς

Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού Δικτύου των Πολιτών εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από την ενοποίηση των μέσων μεταφοράς - των συστημάτων
δημοσίων συγκοινωνιών αλλά και των πεζών και των ιδιωτικών οχημάτων
(αυτοκίνητο, PTW και ποδήλατο).
Οι σταθμοί πολλαπλών μέσων μεταφοράς, ή
εναλλαγής μεταφορικού μέσου επιτρέπουν την ταχεία και εύκολη αλλαγή μέσου
μεταφοράς.
Η απλούστερη μορφή σταθμού πολλαπλών μέσων μεταφοράς είναι
η "Στάθμευση και Επιβίβαση", η οποία επιτρέπει την εναλλαγή ιδιωτικού
αυτοκινήτου και δημόσιου μεταφορικού μέσου.
Το ιδεώδες είναι οι εγκαταστάσεις
αυτές να προσφέρουν ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης
ποδηλάτων, παρέχοντας κατ'αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στους ποδηλατιστές
να κάνουν πλήρη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.
Ένας πιο ολοκληρωμένος
σταθμός πολλαπλών μέσων μεταφοράς, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή στη
"Defence", στο Παρίσι, θα περιλαμβάνει αστικά, προαστιακά και περιφερειακά
λεωφορεία, μετρό και RER (το περιφερειακό μετρό υψηλής ταχύτητας),
προαστιακά τρένα, ιδιωτικά αυτοκίνητα, ταξί, τουριστικά λεωφορεία, πιθανώς
δε και τρένα μεγάλης ταχύτητας (TGV). Και στις δύο περιπτώσεις, η αρχή
παραμένει η ίδια: παροχή ποιοτικού και εύκολα προσβάσιμου περιβάλλοντος, σε
συνδυασμό με γρήγορη και εύκολη εναλλαγή μεταφορικών μέσων.

Πληροφόρηση

Για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα συστήματα και οι υπηρεσίες
μεταφορών, είναι βασικό οι άνθρωποι που επιθυμούν να ταξιδέψουν να
ενημερώνονται σχετικά με τις επιλογές που έχουν στη διάθεση τους και, όταν
χρησιμοποιούν το σύστημα, να λαμβάνουν συνεχώς πληροφορίες σχετικά με την
εξέλιξη του ταξιδιού τους και τις επιλογές ή αλλαγές που θα χρειαστεί
ενδεχομένως να κάνουν.
Η παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά
με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, αποτελεί κανόνα στα αεροδρόμια και οι
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά στον τομέα της τηλεματικής και των
τηλεπικοινωνιών (κοινωνία των πληροφοριών) παρέχουν πλέον σημαντικά
περιθώρια βελτίωσης, με στόχο την παροχή έγκαιρης πληροφόρησης, φιλικής
προς τον πελάτη, δηλαδή προς τους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών. Για
παράδειγμα, υπάρχουν συστήματα που είναι σε θέση να προβλέψουν την ώρα
άφιξης των τραμ και των λεωφορείων στο σταθμό και να την εμφανίσουν σε
οθόνες στις στάσεις, ή να ενημερώσουν τους οδηγούς αυτοκινήτων σχετικά με τις
κενές θέσεις στάθμευσης σε κάποιο σημείο εναλλαγής μέσου μεταφοράς.

Αναζητώντας χώρο στάθμευσης στη
Μαδρίτη

Στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη συστήματα τα οποία παρέχουν, σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες μέσω
τέλετεξτ, μινιτέλ και των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, ή μέσω τερματικών
υπολογιστών φιλικών προς το χρήστη, εγκαταστημένων σε σημεία εναλλαγής
μέσων μεταφοράς.
Η παροχή πληροφοριών, πάντως, δεν προϋποθέτει πάντοτε τη
χρήση προηγμένων τεχνολογιών, η αναγραφή και μόνο του ονόματος των
στάσεων των λεωφορείων επιτρέπει στους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι
με το σύστημα να προσανατολίζονται καλύτερα.
Το μέτρο αυτό μπορεί να
συνδυασθεί με την παροχή πληροφοριών εντός του οχήματος, όπως συμβαίνει στη
γραμμή του λεωφορείου 100 στο Βερολίνο, όπου εμφανίζονται αυτόματα σε
οθόνη μέσα στο όχημα πληροφορίες σχετικά με τον τελικό προορισμό του
λεωφορείου και την επόμενη στάση.
Τα Συστήματα Αρωγής της Λειτουργίας
(OAS), όπως αυτό που έχει τεθεί σε λειτουργία στη Βαρκελώνη, επιτρέπουν τη
συνεχή επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων, των χρηστών και του κέντρου
ελέγχου. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να συνυπολογίζουν
απρόβλεπτες καθυστερήσεις και να πληροφορούν τόσο τους επιβάτες, μέσω
συστημάτων επικοινωνίας με το κοινό, καθώς και εκείνους που περιμένουν στη
στάση μέσω αλφαριθμητικών οθονών.

Υπηρεσίες από πόρτα σε πόρτα

Η επιλογή του μέσου μεταφοράς καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για όσους έχουν εναλλακτική επιλογή, οι δημόσιες
συγκοινωνίες αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη λύση έναντι του αυτοκινήτου. Ένα
από τα κύρια πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα
εξυπηρέτησης "από πόρτα σε πόρτα" (στο βαθμό που υπάρχουν χώροι
στάθμευσης).
Οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν θα μπορέσουν ποτέ να προσφέρουν
αυτή τη δυνατότητα, μπορούν όμως να ληφθούν μέτρα ώστε αντισταθμίσουν αυτό
το μειονέκτημα παρέχοντας μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.
Ορισμένοι φορείς
προβλέπουν πλέον την εναλλαγή ταξί/νυκτερινών λεωφορείων ή και την
αποκλειστική χρήση ταξί.
Στο προάστειο Βέντελ του Αμβούργου, τα νυκτερινά
λεωφορεία θα σταματούν, έναντι μικρής επιβάρυνσης, ακριβώς έξω από το σπίτι
του επιβάτη, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται παράκαμψη από το καθορισμένο
δρομολόγιο. Στις περιοχές με κατοικίες, οι οποίες συχνά εξυπηρετούνται με
μικρά λεωφορεία, το λεωφορείο, θα ακολουθεί το καθορισμένο δρομολόγιο, αλλά
θα σταματά όπου του ζητηθεί.
Το σύστημα αυτό ονομάζεται "Νεύμα και
Επιβίβαση" και είναι πιθανό να χρησιμοποιθούν σε αυτό λεωφορεία
προσαρμοσμένα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Απόδοση προτεραιότητας στο σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών

θα πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι, όσο το σύστημα επιβαρύνεται προς
όφελος των ιδιωτικών αυτοκινήτων, όσα μέτρα και να ληφθούν για τη βελτίωση
των μαζικών μεταφορών στις αστικές περιοχές, δεν θα είναι αρκετά για να
περιορίσουν τη συμφόρηση σε επίπεδα που να επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση των
μέσων, θα εξετάσουμε τώρα ορισμένα από τα λεγόμενα μέτρα "απώθησης", τα
οποία έχουν ως στόχο να καταστήσουν τις δημόσιες μεταφορές
ανταγωνιστικότερες.
Λωρίδες προοριζόμενες αποκλειστικά για τις δημόσιες μεταφορές
Οι λωρίδες για τα λεωφορεία ή εκείνες που προορίζονται για αποκλειστική χρήση
των τραμ, επιτρέπουν στα δημόσια μέσα μεταφοράς να αποφεύγουν τη
συμφόρηση που δημιουργούν τα άλλα οχήματα, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην
προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών.

Προτεραιότητα στους σηματοδότες

Δίνοντας προτεραιότητα στα οχήματα δημόσιας μεταφοράς μπροστά στους
φωτεινούς σηματοδότες, αυτά μπορούν να εξοικονομούν χρόνο και, ακόμη πιο
σημαντικό, να τηρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ωράρια τους.
Το απλούστερο
σύστημα συνίσταται στη χρήση ενός μαγνητικού βρόχου ενσωματωμένου στο
οδόστρωμα, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν το όχημα θα περνά από πάνω του,
αλλάζοντας, για παράδειγμα, το χρώμα του σηματοδότη σε πράσινο. Σε ένα πιο
σύνθετο σύστημα χρησιμοποιείται υπέρυθρη ακτινοβολία και ονομάζεται
Επιλεκτικός Ανιχνευτής Οχημάτων.
Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με
πομποδέκτες που επικοινωνούν με τους σηματοδότες.
Ο σηματοδότης μπορεί να
δείχνει πράσινο για μεγαλύτερο διάστημα ή κόκκινο για μικρότερο.
Εκεί όπου τα
οχήματα στρίβουν, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα δευτερεύον επιλεκτικό φανάρι
που θα επιτρέπει στο λεωφορείο να περάσει μέσα από το ρεύμα των αυτοκινήτων
που στρίβουν. Όπου υπάρχουν λεωφορειόδρομοι, η εξοικονόμηση χρόνου
μπορεί να συνίσταται στην ύπαρξη πρόσθετης φωτεινής σήμανσης μπροστά από
τον κόμβο και στη δημιουργία χώρων προώθησης των οχημάτων δημόσιας
μεταφοράς.

Περιορισμός της δυνατότητας πρόσβασης των αυτοκινήτων

Ορισμένα μέτρα που δίνουν προτεραιότητα τις δημόσιες μεταφορές, προβαίνουν
στον περιορισμό της δυνατότητας πρόσβασης των αυτοκινήτων. Σε πολλές πόλεις
απαγορεύεται η διέλευση αυτοκινήτων από ζώνες του κέντρου και με τον τρόπο
αυτό ελευθερώνεται χώρος για την κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Σε πολλές πόλεις στις οποίες δεν έχει καταργηθεί η διέλευση οχημάτων, έχουν
εντούτοις περιορισθεί οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στη ζώνη του
κέντρου.
Το ιδεώδες θα ήταν τα μέτρα αυτά να συνδεθούν με τη δημιουργία
εγκαταστάσεων στάθμευσης και επιβίβασης στην εξωτερική ζώνη.

Σχεδιασμός της χρήσης των γαιών

Ο σχεδιασμός της χρήσης των γαιών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της
πρόσβασης σε χώρους και εγκαταστάσεις αλλά και να περιορίσει την ανάγκη για
μετακινήσεις. Οι επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες μπορούν να
συγκεντρώνονται σε περιοχές που εξυπηρετούνται επαρκέστατα από τις δημόσιες
συγκοινωνίες.
Επίσης, μπορούν να μειωθούν και οι αποστάσεις, για παράδειγμα,
μεταξύ οικιστικών περιοχών, καταστημάτων και σχολείων. Για παράδειγμα, σε
εθνικό επίπεδο, οι Κάτω Χώρες εφαρμόζουν την πολιτική "Η σωστή επιχείρηση
στη σωστή θέση", ευρύτερα γνωστή ως "ΑΒΓ", η οποία έχει ως στόχο "να
διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες των οποίων οι υπάλληλοι και
οι επισκέπτες κάνουν ευρεία χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, βρίσκονται σε
τοποθεσίες στις οποίες οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν, ή μπορούν να έχουν,
εύκολη πρόσβαση".
Στο πλαίσιο του συστήματος ΑΒΓ, οι
τοποθεσίες ταξινομούνται ανάλογα με
τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές:
Α =
καλή πρόσβαση με δημόσιες μεταφορές,
π. χ. κοντά σε σταθμό. Η μετάβαση με
αυτοκίνητο δεν υπερβαίνει το 20%
Β =
καλή πρόσβαση με δημόσιες
συγκοινωνίες και αυτοκίνητο, π. χ
κοντά σε περιφερειακούς δρόμους,
διασταυρούμενους με κεντρικές
διαδρομές δημόσιων μεταφορών. Η
μετάβαση με αυτοκίνητο δεν υπερβαίνει
το 33%
Γ =
καλή πρόσβαση οδικώς, π.χ. κατά
μήκος αυτοκινητοδρόμων.
Δεν υπάρχει
όριο στα αυτοκίνητα
Οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες ταξινομούνται ανάλογα με τις δυνατότητες
κινητικότητας τους και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπαλλήλων και των
επισκεπτών, η εξάρτηση από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, η εξάρτηση
από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Τα καταστήματα και τα γραφεία
βρίσκονται στις περιοχές Α ή Β, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις
μεταφορές, στις περιοχές Γ. Απαγορεύεται η ανάπτυξη εμπορικών κέντρων "εκτός
πόλεως" στις περιοχές Γ.

Το 1994, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οδηγίες προς τις τοπικές αρχές σχετικά με
την πολιτική σχεδιασμού υπογράμμιζαν την ανάγκη "να ενισχυθεί... ο ρόλος του
σχεδιασμού της χρήσης των γαιών, ώστε να μειωθούν οι ανάγκες μετακινήσεων
και να ενθαρρυνθεί ... η χρήση μέσων μεταφοράς εκτός του αυτοκινήτου..."16.
Παράλληλα, σταμάτησε η εκχώρηση αδειών κατασκευής εμπορικών κέντρων
"εκτός πόλεως". Σε τοπική κλίμακα, οι αρχές της Βρέμης και του Εδιμβούργου
σχεδιάζουν την ανάπτυξη οικιστικών περιοχών στις οποίες δεν προβλέπεται
υποδομή για αυτοκίνητα, ενώ το Πόρτλαντ των ΗΠΑ αναφέρεται συχνά ως
παράδειγμα ολοκληρωμένης προσέγγισης λόγω της πολιτικής που εφαρμόζεται
εκεί και η οποία συνίσταται στην προαγωγή των δημόσιων συγκοινωνιών, στην
εγκατάσταση των επιχειρήσεων κοντά σε σταθμούς δημόσιων μεταφορών και
στον περιορισμό των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.