9 Μαρτίου 2010

11:07
Το νέο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής που θα δημιουργηθεί στην ασφαλιστική αγορά, θα εγγυάται το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζημίωσης με ανώτατο ποσό τις 25.000 ευρώ ανά ασφαλιζόμενο και σε αυτή τη ρύθμιση περιλβάνονται οι ασφαλισμένοι της Ασπίδας και της Commercial, σύμφωνα με όσα αναφερονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της Εποπτείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου προβλέπει την καταργηση της ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής της ασφαλιστικής αγοράς εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου μεταξύ άλλων τα εξής:


Κυριότερες ρυθμίσεις:

- Κατάργηση της ΕΠΕΙΑ και μεταφορά της εποπτείας στην ΤτΕ

Άρθρο 1: α) Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, η ΕΠΕΙΑ καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτής (πλην της υποβολής προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις, που καταργείται ως αρμοδιότης) θα ασκούνται από την ΤτΕ.

β) Διατηρείται η υποχρέωση καταβολής εισφοράς των ασφαλιστικών εταιριών υπέρ της ΤτΕ, με ανώτατο ποσοστό 1? επί των καθαρών ασφαλίστρων.

γ) Η τύχη του προσωπικού της ΕΠΕΙΑ ρυθμίζεται ανάλογα με το είδος της σύμβασης αυτού (άρθρο 1 παρ. 6).

δ) Το συσσωρευμένο κεφάλαιο της ΕΠΕΙΑ περιέρχεται στο δημόσιο.

ε) Μέχρι την κατάργησή της η ΕΠΕΙΑ επιλαμβάνεται μόνο επειγόντων θεμάτων.


Άρθρο 2: Με τις διατάξεις αυτού ρυθμίζονται κατ' ουσίαν τα θέματα των ασφαλιστικών εταιριών των οποίων η άδεια έχει ήδη ανακληθεί (Ασπίς Πρόνοια, Commercial Value).

α) Καταργείται η νέα διάταξη του ν.δ. 400/70 για την εγγύηση του δημοσίου σε περίπτωση ανάκλησης αδείας εταιρίας ζωής.

β) Η πρόσφατη απόφαση με τις αρμοδιότητες του εκκαθαριστή ζωής στην περίπτωση της Ασπις Πρόνοια παραμένει σε ισχύ μόνο για τις ανάγκες της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου. Κατά τα λοιπά τα θέματα ρυθμίζονται με το νέο σχέδιο νόμου, με το οποίο:

-προβλέπεται αναστολή εξαγορών για 3 χρόνια

-ρυθμίζεται η τύχη των νοσοκομειακών συμβολαίων

-προβλέπεται προσδιορισμός του ελλείμματος (μετά από «αναμόρφωση» του χαρτοφυλακίου) και κάλυψη των απαιτήσεων από το χαρτοφυλάκιο ζωής μέχρι το 50% αυτών. Εάν η περιουσία της εταιρίας δεν επαρκέσει για την κάλυψη του 50%, η διαφορά θα καλυφθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο σε τρεις ετήσιες δόσεις, με καταβολή της πρώτης την 1.3.2013.

-προβλέπεται ότι στις υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου ζωής συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις των διαμεσολαβούντων προσώπων. Εάν δεν καταστεί δυνατή η μεταβίβαση, το χαρτοφυλάκιο ζωής εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία του ν.δ. 400/70.

Το πλήρες άρθρο ΕΔΩ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.