24 Ιουλίου 2009

00:48
Του Φώτη Φωτεινού

Μέχρι και το 1976, τα ΗΛΠΑΠ ήταν κερδοφόρος επιχείρηση, ενώ από το έτος 1977 και μετέπειτα κατέστη ελλειμματική.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε πέρυσι τα 23,7 εκατ. ευρώ από 22,4 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους τα 66,5 εκατ. ευρώ από 61 εκατ. ευρώ.

Σε μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα, ο ΗΛΠΑΠ έδωσε πέρυσι 30,5 εκατ. ευρώ, ίδιο ποσό σε σχέση με το 2007
, ενώ 14 εκατ. ευρώ πήγαν σε έξοδα κοινωνικής ασφάλισης.

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων ανέρχεται σε 264 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ομολογιακά δάνεια φτάνουν τα 233 εκατ. ευρώ.
Πέρυσι, τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων προσέγγισαν τα 23,7 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 πέρυσι το 2007, ενώ κατά 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι επιχορηγήσεις από το κράτος (20 εκατ. ευρώ στο σύνολό τους).

Άνοδο γνώρισαν και οι αμοιβές της διοίκησης, καθώς οι παροχές του διοικητικού συμβουλίου έφτασαν τις 247 χιλιάδες έναντι 213 χιλιάδων το 2007, ενώ οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών τα 1,4 εκατ. ευρώ από 1,2 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.