9 Ιουνίου 2009

19:37
Aρ.πρωτ. 4537
26/05/09
Προς όλα τα Σωματεία μέλη του ΕΚΑ
Συνάδελφοι,
Το ΕΚΑ θα διοργανώσει σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ την 1η, 2 και 3
Ιουλίου 2009, τριήμερο σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια - Πρόληψη
ατυχημάτων» διάρκειας 21 ωρών για 50 άτομα, μέλη σωματείων. Το σεμινάριο θα
διεξάγεται από ώρα 08.30-15.30. Το θεματολόγιο του προγράμματος κατάρτισης
είναι:
1η ημέρα: Νομοθετικό πλαίσιο για τη Υ&Α, πηγές πληροφόρησης,
σηματοδότηση χώρων εργασίας, οθόνες οπτικής απεικόνισης, χειρωνακτικός
χειρισμός φορτίων, Μέσα Ατομικής Προστασίας.
2η ημέρα: Φυσικοί παράγοντες, χημικοί παράγοντες, βιολογικοί παράγοντες,
εξοπλισμοί εργασίας, εργασίες κοπής και συγκολλήσεις.
3η ημέρα: Κτηριολογικές απαιτήσεις, κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα,
πυροπροστασία, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, αξιολόγηση του προγράμματος.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετικό υλικό, καθώς και βεβαίωση
παρακολούθησης.
Παρακαλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009 μας
αποστείλετε ηλεκτρονικά στο eka@otenet.gr ή με fax στο 210-88 39 271 υπ’
όψιν Χριστίνας Θεοχάρη το όνομα ενός ατόμου που θα συμμετάσχει στο σεμινάριο
με πλήρη στοιχεία για να μπορεί να ειδοποιηθεί.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.