11 Μαΐου 2009

02:50
2
Γενικές Πληροφορίες
Κράτος: Ελλάδα
Πόλη/Περιοχή: ATHENS
Αριθμός Προμήθειας/Συμβολαίου: eu:28167-2009
Ημερομηνία Δημοσίευσης: Jan 30, 2009
Αγοραστής: I.L.P.A.P. A. E.
Προτότυπη Γλώσσα: Ελληνικά
Πληροφορίες Επαφών
Διεύθυνση: I.L.P.A.P. A. E.
ATHENS
Ελλάδα
Web Site: www.oasa.gr
Αγαθά, Εργασίες & Υπηρεσίες
45232210 - Κατασκευή εναέριας γραμμής

Είδος Προμήθειας: 2580 - Συναφθείσα σύμβαση
Κανονισμοί Προμήθειας: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με συμμετοχή χωρών GPA
Επίσημη Δημοσιογραφική Έκδοση Ευρωζώνης: 20/2009, #28167-2009
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
Είδος Προμήθειας: Αποτελέσματα διαγωνισμών
Απαιτείται καταγραφή του είδους της προσφοράς: Άνευ αντικειμένου
Κριτήρια Αρμοδιοτήτων: Η χαμηλότερη τιμή
Επιτυχημένη Προσφορά: Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η
σύμβαση: Electroline A.S., K. Lavdi 20, CZ-184 00 Prague 8. Τηλ. +420
284021111. Φαξ +420 284021119.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Η.Λ.Π.Α.Π. Α. Ε., Τέρμα
Αχαΐας & Κίρκης, Κόκκινος Μύλος, Υπόψη: κου Νικολάου Παξινού, GR-143 42
Αθήνα. Τηλ. +30 2102527124. E-mail: promithion@athens-trolley.gr. Φαξ +30
2102530134.
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: www.oasa.gr.
I.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Αστικοί
σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:
Προμήθεια Συστήματος ελέγχου αυτομάτων αιχμών αλλαγής πορείας, αυτομάτων
αιχμών μηχανικών αιχμών και διασταυρώσεων εναερίου δικτύου, σύμφωνα με
τους όρους της 967/2008 διακήρυξης.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος
παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες.
Αγορά.
Κύριος τόπος παράδοσης Εγκαταστάσεις Η.Λ.Π.Α.Π., Αθήνα.
II.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(ών): Προμήθεια Συστήματος
ελέγχου αυτομάτων αιχμών αλλαγής πορείας, αυτομάτων αιχμών μηχανικών
αιχμών και διασταυρώσεων εναερίου δικτύου, σύμφωνα με τους όρους της
967/2008 διακήρυξης.
II.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 45232210.
II.1.6) Η σύμβαση καλύπτεται από την κυβερνητική συμφωνία περί δημοσίων
συμβάσεων (Government Procurement Agreement): Ναι.
II.2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΕΩΝ) ΠΟΥ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ(ΑΝ): Αξία:
2 895 840 EUR.
Χωρίς ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή.
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή.
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι.
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων
φορέας: 967/2008.
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι.
ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
V.1) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 844.943
ΤΙΤΛΟΣ Ιδιωτικό συμφωνητικό προμήθειας.
V.1.1) Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης: 8.1.2009.
V.1.2) Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: Δύο (2).
V.1.3) Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε
η σύμβαση: Electroline A.S., K. Lavdi 20, CZ-184 00 Prague 8. Τηλ. +420
284021111. Φαξ +420 284021119.
V.1.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης: Αρχική εκτιμώμενη
συνολική αξία της σύμβασης
Αξία: 4 000 000 EUR.
Με ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ (%) 19 %
Συνολική τελική αξία της σύμβασης
Αξία: 2 895 840 EUR.
Χωρίς ΦΠΑ.
V.1.5) Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: Όχι.
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ(ΕΣ) ΜΕ ΕΡΓΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Όχι.
VI.2) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: II.1.3 Η ανακοίνωση αφορά: Δημόσια σύμβαση.
VI.3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:
VI.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Η.Λ.Π.Α.Π. Α. Ε.,
Τέρμα Αχαΐας & Κίρκης, Κόκκινος Μύλος, GR-143 42 Αθήνα. E-mail:
promithion@athens-trolley.gr. Τηλ. +30 2102527124. Φαξ +30 2102530134.
VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την
υποβολή προσφυγών: Η.Λ.Π.Α.Π. Α. Ε., Τέρμα Αχαΐας & Κίρκης, Κόκκινος
Μύλος, GR-143 42 Αθήνα. E-mail: promithion@athens-trolley.gr. Τηλ. +30
2102527124. Φαξ +30 2102530134.
VI.4) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 27.1.2009.

2 σχόλια:

  1. μηπως ειδε καποιος,η τιμη που αναφερει για ποσα ψαλιδια η και διασταυρωσεις ειναι? για ολο το εναεριο δικτυο?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ειναι για ολα τα ψαλιδια και για ολες τις διασταυρωσεις.αν κανω λαθος και καποιος αλλος ξερει περισσοτερα ας μας πει.
    Τεχνιτης Κ.Μ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.