20 Μαρτίου 2009

09:50
Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ακτινοβολία) είναι τα γνωστά σε όλους ραδιοκύματα που χρησιμοποιούνται στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και σε άλλες τεχνολογικές εφαρμογές της καθημερινής μας ζωής[1]. Πρόκειται για ταλαντώσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που διαδίδονται ως κύματα με την ταχύτητα του
φωτός. Ποικίλες εφαρμογές τους βρίσκονται στην υπηρεσία του ανθρώπου για
περισσότερο από100 χρόνια, καθώς καθημερινά χρησιμοποιούνται για την
λειτουργία οικιακών συσκευών (όπως για παράδειγμα ραδιόφωνο, τηλεόραση,
φούρνος μικροκυμάτων), ασύρματων εφαρμογών καθώς και σε ιατρικές εφαρμογέςκ.α. Επιπλέον χρησιμοποιούνται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα της Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, των ασθενοφόρων αλλά και των ραντάρ.
Οι πιο πρόσφατες εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πραγματοποιήθηκαν στις δεκαετίες του ΄80 και ’90, όταν έγινε η χρήση τους στην κινητή και δορυφορική επικοινωνία.
Κάθε πηγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (π.χ. κεραίες ραδιοφωνίας,
τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ) παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που
διαδίδεται στο χώρο (συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία). Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), υπάρχουν παντού στο περιβάλλον
μας. Μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης η μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τον
άνθρωπο. Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί ΗΜΠ. Τα ΗΜΠ μπορεί να είναι ψηλής ή χαμηλής έντασης, συνεχή ή μικρής διάρκειας. Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται
λόγω διαφοράς ηλεκτρικής τάσης. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά, τόσο πιο δυνατό θα είναι το ηλεκτρικό πεδίο που προκύπτει. Η μονάδα μέτρησης των ηλεκτρικών
πεδίων είναι βολτ ανά μέτρο (V/m). Τα μαγνητικά πεδία δημιουργούνται όταν
υπάρχει ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Όσο πιο ψηλή είναι η ένταση (600-750 volt με ένταση έως 1000amper-ΗΛΠΑΠ) του ρεύματος τόσο
πιο δυνατό θα είναι το μαγνητικό πεδίο. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, το
μαγνητικό πεδίο μηδενίζεται. Μια συσκευή ή όπως για παράδειγμα ο στεγνωτήρας μαλλιών, παράγει μαγνητικό πεδίο μόνο όταν το ηλεκτρικό ρεύμα τη θέτει σε
λειτουργία. Η διακοπή του ρεύματος, εξαφανίζει άμεσα το μαγνητικό πεδίο.
Τα ΗΜΠ δημιουργούνται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα:
1. Ηλεκτροφόρα καλώδια ψηλής τάσης
2. Ηλεκτροφόρα καλώδια στις γειτονιές
3. Συστήματα γείωσης που προστατεύουν από κεραυνούς ή από ελαττωματικές οικιακές συσκευές
4. Οικιακές συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, στεγνωτήρες μαλλιών,
ηλεκτρικοί φούρνοι, ηλεκτρική θέρμανση,
5. Οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικά ρολόγια, ηλεκτρικές κουβέρτες
6. Κινητά τηλέφωνα, κεραίες σταθμών βάσης, ραντάρ, ραδιοφωνικοί και
τηλεοπτικοί σταθμοί
7. Φυσικές πηγές
8. Ακτίνες Χ
9. Φως του ήλιου
10. Ακτίνες γάμα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρών κείμενο θα εξετάσουμε κατά πόσο η χρήση ασυρμάτων δικτύων
επικοινωνιών (συχνοτήτων 2,4 GHz) επηρεάζουν την δημόσια υγεία. Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε έρευνες που αφορούν πιθανές επιπτώσεις και προβλήματα
υγείας στον ανθρώπινο οργανισμό από την συστηματική χρήση συσκευών
ασύρματων ζεύξεων. Τα αποτελέσματα έχουν προέλθει από αναφορές που βρήκαμε
στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν είναι σε καμία περίπτωση πλήρη. Επίσηςδεν
καταλήγουμε σε δικά μας συμπεράσματα αλλά κάνουμε μια απλή αναφορά έτσι ώστε
ο κάθε ενδιαφερόμενοςνα μπορείνα ψάξει περαιτέρω μόνος του. Η μελέτη αυτή γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
«Προώθησης της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Στο επόμενο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την λειτουργία των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, πως αυτά μπορούν και επιδρούν στα μόρια, καθώς και
να τα διαχωρίσουμε ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
στα ασύρματα δίκτυα και στην συχνότητα των 2.4GHz και πως αυτά επηρεάζουν τον
άνθρωπο. Θα παρουσιάσουμε μελέτες και δείκτες αξιολόγησης που υπάρχουν, θα
αναφερθούμε στο νομικό πλαίσιο που διέπει αυτή την συχνότητα και τέλος θα
δώσουμε παραδείγματα από ασύρματα δίκτυα από όλο τον κόσμο.

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ 2,4GHz
Το εύρος των 2,4 GHz είναι η συχνότητα που χρησιμοποιείται στις ασύρματες επικοινωνίες και αποτελούν μικροκύματα. Ανήκουν στην κατηγορία των μη
ιονίζουσων ακτινοβολιών, δηλαδή αντίθετα με τις ακτίνες Χ (χρησιμοποιούνται
κυρίως για ακτινογραφίες) και το πλουτώνιο, δεν προκαλούν αλλαγές στο DNA άρα
προκαλούνται παθήσεις που σχετίζονται με την μετάλλαξή του (π.χ. καρκίνος). Από την άλλη τα μικροκύματα ασκούν ηλεκτρομαγνητική δύναμη στα μόρια του νερού,
με αποτέλεσμα αυτά να ταλαντώνονται τόσο γρήγορα που στο τέλος δεν μπορούν να
ακολουθήσουν τον ρυθμό και καθυστερούν. Το αποτέλεσμα είναι να τα μόρια να
απορροφούν μέρος της ισχύς του σήματος και να την απελευθερώνουν σε μορφή θερμότητας(Dr. Eleanor R. Adair, ειδική σε έρευνες για τα μικροκύματα, σε
συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times) [3] . Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που τα μικροκύματα χρησιμοποιούνται από τους φούρνους μικροκυμάτων (πιο
συγκεκριμένα αν και όλες οι συχνότητες άνω των 2GHz μπορούν να θερμάνουν το
νερό, τα 2,4 επιλέχθηκαν για λόγους σταθερότητας).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε μια σημαντική παρατήρηση. Οι φούρνοι
μικροκυμάτων, που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα με τα ασύρματα δίκτυα,
συγκεντρώνουν σήματα ισχύος 1kW σε μια μικρή περιοχή, ενώ στα ασύρματα δίκτυα
μιλάμε για σήματα ισχύος το πολύ 100mW.

Reflex - Δεκέμβριος του 2004.
Η έρευνα τη ς Reflex διήρκεσε 4 χρόνια και διεξήχθη σε συνεργασία με
την γερμανική ερευνητική ομάδα Verum και χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτησε τις επιδράσεις της ακτινοβολίας πάνω σε ζωικά και ανθρώπινα κύτταρα σε συνθήκες εργαστηρίου και, τελικά, διαπιστώθηκε ότι
μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα κύτταρα
παρουσίασαν αυξανόμενες βλάβες του DNA που δεν ήταν δυνατόν να
διορθωθούν σε όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον, οι βλάβες αυτές παρουσιάστηκαν και στις επόμενες γενιές κυττάρων, ενώ παρουσιάστηκε και
πληθώρα άλλων βλαβερών επιδράσεων σε αυτά. Τα συγκεκριμένα
μεταλλαγμένα κύτταρα θεωρούνται πιθανή αιτία πρόκλησης καρκίνου. Η
ακτινοβολία που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα ανέρχονταν από 0,3 έως και 2
watt ανά χιλιόγραμμο ιστού, σύμφωνα με την κλίμακα SAR. Τα αποτελέσματα
όμως αυτά θεωρούνται προκαταρκτικά και δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί σε
κάποια επιστημονική επιθεώρηση, ούτε έχουν διασταυρωθεί από άλλες ομάδες επιστημόνων.

Federal Communications Commission (FCC)
Σύμφωνα με τον FCC [24], εάν η χρήση των μικροκυμάτων στις τηλεπικοινωνίες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στον άνθρωπο
είναι ακόμα υπό αμφισβήτηση. Δεν υπάρχουν ακόμα σοβαρές ενδείξεις που να
αποδεικνύουν ότι η χρήση των μικροκυμάτων (και συγκεκριμένα των 2,4GHz)
στις τηλεπικοινωνίες μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο. Παρά ταύτα, ο
οργανισμός παραδέχεται το γεγονός ότι υψηλή έκθεση σε μικρο κυματική ακτινοβολία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του
δερμάτινου ιστού και κατ’ επέκταση την αύξηση της θερμοκρασίας του
σώματος. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και ο φούρνος μικροκυμάτων.

Και κάτι για το τέλος ,το ξέρετε ότι για να κάνεις χρήση ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ (τηλεματική) χρειάζεται άδεια χειριστού;
Ο ΗΛΠΑΠ έχει δηλώσει τους οδηγούς που κάνουν χρήση ,(ασυρμάτου) ώστε να είναι καλυμμένοι από το νόμο;
Μήπως θα έπρεπε να παίρνουμε κάποιο επίδομα;
Ακούστε το τραγουδάκι και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.