24 Δεκεμβρίου 2008

22:42
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΠρος το ΠροσωπικόΤης Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού ΈργουΝ. Φιλαδέλφεια 20 Νοεμβρίου 2008 Φέρεται σε γνώση του Προσωπικού της Διεύθυνσης Παραγωγής Συγκοινωνιακούέργου ότι Απαγορεύεται η αμοιβαία αλλαγή Νυχτερινής ή βραδινής βάρδιας μεΠρωινή εφ’ όσον, η λήξη της προηγούμενης Βάρδιας (Νυχτερινής – Βραδινής) καιη βάρδια της επόμενης ημέρας (πρωινή) δεν έχουν διάστημα διακοπήςτουλάχιστον έντεκα (11) συνεχών ωρών. Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο (41)παράγραφος (4) του ΓΚΠ-ΗΛΠΑΠΠαρακαλούνται οι κκ Επόπτες και Επιθεωρητές για την αυστηρή εφαρμογή τωνπαραπάνω. Το έγγραφο αυτό έχει την υπογραφή του Κ.Μαυρογιωργηκαι εγώ σαν εργαζόμενος οδηγός ερωτώ όταν η υπηρεσία μου δίνει βάση του πίνακανα σχολώ νύχτα ώρα 00,56 και την επόμενη βάρδια να πιάνει 7,00 το πρωί τι κάνω?α) Πρέπει να περιμένω τους νέους πίνακεςβ) Παίρνω ρεπόγ) Πάω μετά από 11 ώρες στα Χαυτείαόποιος το βρεί περνάει τις εξετάσεις

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.